အသက္(၁၈ )ႏွစ္အရြယ္ ကေလးထိန္းအား ေလးႏွစ္အရြယ္ကေလးငယ္က ေသနတ္ျဖင္႕ပစ္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ အုိဟုိင္း႐ုိးျပည္နယ္ ဂ်က္ခ္ဆြန္ေဒသတြင္ ေလးႏွစ္အရြယ္ကေလး၏ ေျခေထာက္ေပၚကုိ ကေလးထိန္းျဖစ္သူက မေတာ္တဆ တက္နင္းမိသျဖင့္ အဆုိပါကေလးက သူ႕အထိန္းအား ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္သည္ဟု ေဒသဆုိင္ရာသတင္းစာက ဇန္န၀ါရီ ၆ ရက္တြင္ေဖာ္ျပသည္။ အဆုိပါေဒသတြင္ နာသင္ဘီဗာ အပါအ၀င္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ မ်ားသည္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ တစ္ေနရာ မွတစ္ေနရာသုိ႔ ေရြ႕လ်ား သြားလာ ႏုိင္သည့္ ေနာက္တြဲယာဥ္ပါသည့္ ေရြ႕လ်ားအိမ္မ်ား၌ ကေလးထိန္း သည့္အလုပ္ကုိ လုပ္ကုိင္ေလ့ရွိၾက
သည္။
အသက္(၁၈)ႏွစ္အရြယ္ရွိ ကေလးထိန္း နာသင္ဘီဗာသည္ ကေလးငယ္အား မေတာ္တဆ ေျခေထာက္ ျဖင့္ တက္နင္းမိသျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခံရျခင္းျဖစ္သည္ဟုရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာၾကားသည္။ မ်က္ျမင္ သက္ေသမ်ား၏ အဆုိအရ ကေလးငယ္သည္ အိပ္ခန္းဘီဒုိထဲမွ ေသနတ္ကုိသြားယူ၍ ဘီဗာကုိ ပစ္ခတ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။ ယင္းပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ဘီဗာ၏လက္ႏွင့္နံေစာင္းကုိ ေသနတ္ထိမွန္ခဲ့ၿပီး ေဆး႐ုံတြင္ တက္ေရာက္ကုသမႈခံယူေနရကာ ဒဏ္ရာအေျခအေနမွာစုိးရိမ္ဖြယ္မရွိဟု ဆုိသည္။ အျခားဆယ္ေက်ာ္သက္ မ်ားတြင္လည္း ေသနတ္ေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္ဟုရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာၾကားသည္။
Source: KM

အ၀လြန္ျခင္းႏွင္႕ ေခါင္းကိုက္ေ၀ဒနာ ဆက္စပ္။

အ၀လြန္ျခင္းသည္ ေခါင္းကိုက္ျခင္းႏွင့္ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္သည့္ (ဦးယဥ္းနာ) ေ၀ဒနာမ်ားကို ျဖစ္ပြားေစေၾကာင္း အေမရိကန္သုေတသန ပညာရွင္မ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား လိုက္သည္။ အ၀လြန္ျခင္းႏွင္႕ ေခါင္းကိုက္ေ၀ဒနာ ဆက္စပ္ေလ့လာ သုေတသနျပဳခ်က္ အသစ္တစ္ရပ္အရ အ၀လြန္ျခင္းေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ အတြင္း ေသြးစီးဆင္းမႈ ေႏွးေကြးေစၿပီး ဦးေႏွာက္အာ႐ံုေၾကာမ်ားကို ထိခိုက္ေစေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ဦးေႏွာက္ဆဲလ္မ်ား ပ်က္စီးမႈပိုမို မ်ားျပားေစေၾကာင္း ၄င္းတို႔က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။
အခြင့္အလမ္း အ၀လြန္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ သာမန္ထက္ပိုမ်ား ေနသူမ်ားသည္ ပံုမွန္ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ရွိသူမ်ားထက္ ေခါင္းကိုက္ျခင္း ေ၀ဒနာခံစားရမႈ ႏွစ္ဆနီးပါးမွ် အခြင့္အလမ္းရွိေၾကာင္း ၄င္းတို႔၏သုေတသနျပဳခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။
သို႔ရာတြင္ အ၀လြန္သူမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ ဦးေခါင္း ကိုက္ျခင္းေ၀ဒနာ သက္သာမႈမွာ အနည္းငယ္သာ ေလ်ာ့ပါးႏိုင္ေၾကာင္း၊ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းမွာ အ၀မလြန္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းရန္ျဖစ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳထားသည္။
Source: MMAL

သင္၏အိပ္မက္မ်ား၊ အေတြးမ်ားကို ကြန္ျပဴတာျဖင့္ ပံုေဖာ္ႏိုင္ေတာ့မည္။


ဂ်ပန္မွ Computational Neuroscience Laboratories research အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕မွ သူတို႕ဤနည္းပညာကိုရွာေတြ႕ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေသာၾကာေန႕ ကေၾကျငာလိုက္သည္။ သူတို႕ေတြဟာ ဦးေဏွာက္မွ ပံုရိပ္မ်ားကို စတင္နားလည္လာျပီး ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျပီး ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။
ယခုေလာေလာဆယ္. Researcher မ်ားသည္ စမ္းသပ္သည့္ အေနျဖင့္ လူတစ္ခ်ိဳ႕အား “neuron” ဆိုသည္ စာလံုးမ်ားကိုၾကည့္ခိုင္းျပီး ထိုစာလံုးမ်ား ကိုျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျပီ ျဖစ္သည္။
Source: CNA

iPhone more popular than Mas Selamat

Somewhat remarkably, Singapore's Google users looked up '3g iphone' more than they did 'mas selamat' this year. On Google's list of search trends for 2008, '3g iphone' was number 5 on the list of local searches in Google News. Escaped fugitive Mas Selamat only managed 9th position, ahead of paddler Feng Tianwei, though to be fair, 'singapore terrorist' was number 3 on that list. The top search term on Google News from Singapore was 'singapore olympics'.In other fascinating but non-iPhone related discoveries, Maxwell hawker centre was the top hawker centre looked up, beating Newton, while chicken rice grabbed pole position on the local food list, ahead of 'punggol crab noodle'.


The most popular search term from Singapore was 'lyrics' (why??) while Hong Kong actor 'Edison Chen' was the fastest rising search term after his sex photos hit the web. (Update: the iPhone was number 4 on the fastest rising list).


Click here for Google's full list.

Source: The Singapore Iphone