ကေလးေတြ စကားေျပာတတ္မႈကို ကြန္ျပဴတာပရိုဂရမ္တစ္ခုနဲ႔သိနုိင္

လူမ်ားမည္သို႔ စကားေျပာဆိုတတ္လာၾကေၾကာင္း ကေလးငယ္တစ္ဦးက ေဖၚထုတ္ျပသေပးနုိင္သည့္ နည္းလမ္းကဲ့သို႔ ကြန္ျပဴတာပရိုဂရမ္ တစ္ခုျဖင့္ ဘာသာစကားအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔၏ အသံမ်ားကိုလည္း အဓိပၸါယ္ေဖၚထုတ္ေပးနုိင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့မႈေၾကာင့္ ကေလးမ်ားသည္ ေမြးဖြားလာကတည္းက ကမာၻ႔ဘာသာစကား အားလံုးရွိ အသံမ်ားကို သိနုိင္စြမ္း ရွိသည္ဆုိေသာ အယူအဆနွင့္ ပတ္သက္၍ သံသယရွိစရာမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ေမြးကင္းစကေလးမ်ား၏ ဦးေဏွာက္တြင္လည္း ဘာသာစကားနွင့္ ပတ္သက္သည့္ အသိဥာဏ္မည္မွ်ေရာက္သည္။

၎ဘာသာစကားနွင့္ ပတ္သက္သည့္အသိပညာ မည္မွ် ၎ကေလးက ရရွိသည္ဆိုေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေယဘုယ်ရည္မွန္းခ်က္ သင္ၾကားေလ့လာမႈစနစ္ျဖင့္ ရွင္းျပနုိင္ေၾကာင္း ကာလီဖုိးနီးယား ပါလီအယ္ဖုိရွိ စတန္းဖုိ႔တကၠသိုလ္ စိတ္ပညာပါေမာကၡ ဂ်ိမ္းမက္ကလီလန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎က၎၏ ကြန္ျပဴတာပရိုဂရမ္သည္ ကေလးငယ္မ်ားက ဘာသာစကား၏ တည္ေဆာက္မႈကုိ နားလည္သေဘာေပါက္သည္။

နားလည္သေဘာေပါက္သည့္တုိ္င္ေအာင္ အသံမ်ားမွတဆင့္ စနစ္တက် ေရြးခ်ယ္သည္ဆိုေသာ သီ၀ရီကို ေထာက္ခံေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Source: Phatpa

ေဒၚလာ ၁၀၀ တန္ laptop မ်ား ထြက္ေပၚလာေတာ့မည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ငါးနွစ္ကစ၍ စီစဥ္ခဲ့ေသာ ေဒၚလာ ၁၀၀ တန္ laptop စီမံခ်က္အရ ယေန႔အခ်ိ္န္တြင္ ၎ laptop ၁၀၀ တန္မ်ားကို အေျမာက္အျမား စတင္ထုတ္လုပ္ေတာ့မည္ဟု သိရသည္။

တန္ဖုိးနည္း laptop မ်ားကို သန္းနွင့္ခ်ီ ထုတ္လုပ္နုိင္ရန္အတြက္ handware ထုတ္လုပ္သူမ်ားက လုိအပ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို စတင္၍ ထုတ္လုပ္ေနၾကသည္။

အဆုိပါ စီမံခ်က္ကို စတင္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႔အစည္းက ပထမဦးစြာ လုိအပ္သည့္ laptop သံုးသန္းအတြက္ အမွာစာမ်ား ေပးထားသည္။

ပထမဦးဆံုး ထုတ္လုပ္ေသာ laptot မ်ားကို ၂၀၀၇ ခုနွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ဖြံြံံ႔ၿဖိဳးဆဲနုိင္ငံမ်ားမွ ကေလးမ်ား လက္သို႔ေရာက္ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု သိရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း software မ်ားကုိမူ ေရးရန္လုိအပ္ေသးေၾကာင္း ကေလးတစ္ေယာက္ laptot တစ္လံုး စီမံခ်က္ အဖြ႔ဲအစည္းမွ solftwar ထုတ္လုပ္မႈ အႀကီးအကဲ Walter Bender က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Source: Phatpa

ေန႔စဥ္အခ်ိဳရည္ တစ္ႀကိမ္ထက္ ပိုေသာက္သူမ်ား နွလံုးေရာဂါရနုိင္

ပံုမွန္ေသာက္သံုးေနက် သို႔မဟုတ္ ဓါတ္စာအျဖစ္နွင့္ပဲျဖစ္ေစ တစ္ရက္လွ်င္ အခ်ိဳရည္မ်ား တစ္ႀကိမ္ထက္ပို၍ေသာက္ပါက နွလံုးေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ အႏၱရာယ္တိုးပြားလာေစနုိင္ေၾကာင္း အေမရိကန္သုေတသန ေလ့လာခ်က္တစ္ရပ္က တင္ျပထားသည္။

ဇီ၀တြင္းျဖစ္ပ်က္မႈ ေရာဂါလကၡဏာစုမ်ားျဖစ္သည့္ ခါးအင္မတန္ တုတ္လာမႈ၊ေသြးဖိအား ျမင့္တက္လာမႈနွင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ျဖစ္လာနုိင္သည့္အေၾကာင္း တုိးပြားလာမႈနွင့္ နွလံုးေသြးေၾကာဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားမွတဆင့္ ယခုကဲ့သို႔ နွလံုးေရာဂါအႏၱရာယ္ ပို၍ျဖစ္လာနုိ္င္ျခင္းျဖစ္သည္။

၎သုေတသနသည္ ၁၉၄၈ ခုနွစ္မွစ၍ Framinghan Heart Study (FHS) ဟုသိထားေသာ စဥ္ဆက္မျပတ္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ေလ့လာမႈ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ေလ့လာမႈတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားမွာ မူလစမ္းသပ္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ေျမးျမစ္မ်ားျဖစ္သည့္ တတိယမ်ိဳးဆက္အထိ ေရာက္ရွိေနသည္။

အဆုိပါ ေလ့လာမႈျပဳခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ၎စမ္းသပ္ေလ့လာမႈ မခံရမီက နွလံုးေသြးေၾကာဆုိင္ရာေရာဂါ CVD သို႔မဟုတ္ နွလံုးထိခုိက္မႈ သို႔မဟုတ္ ေလျဖတ္ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ထင္ထင္ေပၚေပၚ မရွိခဲ့ၾကေခ်။

FHS က ၎တို႔ကို ကာလအတန္ၾကာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ FHS သည္ ယခု National Heart၊ Lung and Blood Institute NHLBI ဟု သိထားသည္။ National Heart Institute ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ေအာက္တြင္ စတင္သုေတသနျပဳခဲ့သည္။

တရက္လွ်င္ တႀကိ္မ္ထက္ပို၍ အေဖ်ာ္ယမကာရည္မ်ား ေသာက္သံုးသူမ်ားတြင္ ဇီ၀တြင္းျဖစ္ပ်က္မႈ ေရာဂါလကၡဏာစု ျဖစ္ေပၚမႈ အႏၱရာယ္ တုိးပြားနုိင္ေၾကာင္း၊ မက္ဆာခ်ဴးဆက္ျပည္နယ္ ေဘာ့စတြန္တကၠသုိလ္မွ အဆုိပါ ေလ့လာေရးအဖြဲ႔၀င္ ပါေမာကၡေဒါက္တာ Ramachandran Vasan က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆုိပါ ေလ့လာမႈတြင္ လူေပါင္း ၉၀၀၀ ပါ၀င္ၿပီး လူလတ္ပိုင္းအရြယ္ ေယာက်ၤား၊မိန္းမမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေလးနွစ္တာကာလတြင္ အခ်ိိန္သံုးမ်ိဳး ခြဲျခား၍ ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။

အဆုိပါ ပထမေလးနွစ္တာ ကာလတြင္း သုေတသနျပဳလုပ္မႈ၌ ပါ၀င္သူမ်ားတြင္ အခ်ိဳရည္မ်ားကို ေန႔စဥ္တစ္ႀကိမ္ထက္ ပိုေသာက္သူမ်ားသည္ ထို႔ထက္ေလ်ာ့နည္းစြာ ေသာက္သူမ်ားထက္ ဇီ၀တြင္းျဖစ္ပ်က္မႈ ေရာဂါလကၡဏာစုမ်ား ၄၈ ရာခုိင္နႈန္း ပို၍ျဖစ္ပြားနုိင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။

ေနာက္ထပ္ေလးနွစ္တာကာလ ဆက္လက္ေလ့လာစမ္းသပ္မႈအရ ပထမအေျခခံ ေလးနွစ္တာကာလအတြင္း အဆုိပါဇီ၀တြင္းျဖစ္ပ်က္မႈေရာဂါ လကၡဏာစု မျပခဲ့သူမ်ားတြင္ ေန႔စဥ္အခ်ိဳရည္တစ္ႀကိမ္နွင့္အထက္ ေသာက္သံုးသူမ်ားအနက္ ၄၄ ရာခုိင္နႈန္းမွာ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ၎ေရာဂါလကၡဏာစု ခံစားရမည့္ အႏၱရာယ္ျမင့္မားေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

အဆုိပါ အႏၱရာယ္ေတြ႔ရွိခ်က္ လကၡဏာမ်ားမွာ-
၃၁ ရာခုိင္နႈန္း ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ တုိးလာသည့္ အႏၱရာယ္ရင္ဆိုင္ေနရသည္။( စတုရန္းတစ္မီတာ BMI - ၃၀ ကိီလုိဂရမ္)

* ၃၀ ရာခုိင္နႈန္းမွာ ခါးအလံုးအ၀န္းတုိးပြားလာသည့္ အႏၱရာယ္ရွိလာသည္။

*ေသြးေၾကာမ်ားတြင္ striglyeeride မ်ား ျမင့္မားလာမႈ အႏၱရာယ္ ၂၅ ရာခုိင္နႈန္း ရွိလာနုိင္သည္။

သုေတသီမ်ားအေနနွင့္ သီးျခားေလ့လာေရးအုပ္စုမွ ၎တို႔၏ soft drink ေသာက္သံုးမွႈကို ေလ့လာရာ၌ ေန႔စဥ္ ဆုိဒါကဲ့သို႔ အျမွပ္ထေသာအရည္မ်ားကို တစ္ႀကိမ္ထက္မက ေသာက္သံုးသူမ်ားတြင္လည္း အဆုိပါ ဇီ၀တြင္းျဖစ္ပ်က္မႈေရာဂါလကၡဏာစုမ်ား ျဖစ္ပြားမႈ အႏၱရာယ္ ၅၀ ရာခုိင္နႈန္းမွ ၆၀ ရာခုိင္နႈန္းထိ ရွိနိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ထုိ႔အျပင္ သုေတသီမ်ားက အစားအေသာက္ စားသံုးမႈ ပံုစံနွင့္ ေရာဂါလကၡဏာဆက္စပ္မႈတို႔ကိုလည္း ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။

အခ်ိဳရည္မ်ားကို ေသာက္သံုးေလ့ရွိသူမ်ားသည္ ခ်ိဳေသာအစားအစာမ်ားကို ပို၍စားသံုးတတ္လာၿပီး insulin မတုိးနုိင္ေသာ အခ်ိဳဓါတ္မ်ား ပို၍မ်ားလာကာ ဆီးခ်ိဳေရာဂါအႏၱရာယ္ ပိုရွိလာနုိင္မည္ဟုဆုိသည္။

Source: Phatpa

Free IT Certifications


ျပီးခဲ့တဲ့ တစ္ရက္က အလုပ္ရွာေနတဲ့ အသိတစ္ေယာက္ က သူသြားေရာက္ခဲ့တဲ့ အင္တာဗ်ဴးမ်ား အေၾကာင္း ကိုေျပာရင္း အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုမွ သူကို Technical Test တစ္ခုေျဖခိုင္း လိုက္ေၾကာင္းေျပာျပပါတယ္။ ဘယ္လို Test လည္းလို႕ ေမးၾကည့္တဲ့ အခါမွာ့ အလြန္စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ ေကာင္းမွန္းသိခဲ့ရပါတယ္။ အဲ့ဒီ site မွာ အခုေလာေလာဆယ္ ပရိုမိုရွင္း ရိွေနျပီး Free Test မ်ား ရိွေနပါတယ္။
ရမွတ္ ၂.၇၅ အထက္ရရင္ေတာ့ Certificate ကိုမွာၾကားႏိုင္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ အဲ့ဒီ site name ေလးကေတာ့ www.brainbench.com ျဖစ္ပါတယ္။

စင္ကာပူအမ်ိဳးသားတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းစရိတ္ျမွင့္


ပညာေရးနွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာမႈကို အထူးျပဳျခင္းသည္ အမ်ိိဳးသားေရး ဦးစားေပးလုပ္ငန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ စာသင္စရိတ္ႀကီးျမွင့္မႈနွင့္ Goods and Services Taxs GST ျမင့္မားလာမႈဒဏ္ကို ရင္ဆုိင္ေနၾကရသည္။

ဇူလုိင္လ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ စင္ကာပူတြင္ GST ၇ ရာခုိင္နႈန္း တက္ခဲ့ၿပီး စင္ကာပူအမ်ိဳးသား တကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းသင္တန္းစရိတ္မ်ားမွာ ၁၄ ရာခုိင္နႈန္း တုိးျမွင့္လုိက္သည္ဟုဆုိသည္။

၎နွင့္ နႈိင္းစာပါက နန္ယန္နည္းပညာတကၠသိုလ္နွင့္ စင္ကာပူစီမံခန္႔ခြဲေရး တကၠသိုလ္တုိ႔ကမူ ယခုနွစ္အတြက္ ၎တို႔ေက်ာင္းစရိတ္မ်ား တက္မည္မဟုတ္ဟုဆုိသည္။ စင္ကာပူ အမ်ိဳးသားတကၠသိိုလ္ NUS က ၎၏ ေက်ာင္းကို တုိးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ထားၿပီး ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ စာသင္စရိတ္မ်ား တုိးျမွင့္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။

NUS တုိးခ်ဲ႕တကၠသိုလ္ကို ပီနန္လမ္းရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားရွိရာ Park Mall အေဆာက္အဦးတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

NUS Extension ၏ လက္ရွိေက်ာင္းသားမ်ားကိုမူ ျပင္ဆင္သည့္ ေက်ာင္းစာသင္စရိတ္ ေျပာင္းလဲမႈနွင့္ ပတ္သက္၍ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။

ဇြန္လ ၃၀ ရက္မတုိင္မီ ေငြသြင္းထားသူမ်ားကိုမူ ယခင္နႈန္းထားအတုိင္း ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ျပန္လည္၍ ထုတ္မေပးေသာ မွတ္ပံုတင္ေၾကးသစ္ ေကာက္ခံမႈနွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ျပႆနာျဖစ္ေနသည္။ ေဒၚလာ ၇၀၀ ထိ သြင္းရေသာ ဘာသာရပ္အတြက္ မွတ္ပံုတင္ေၾကးကို ေဒၚလာ ၅၀ သတ္မွတ္ထားၿပီး ေဒၚလာ ၇၀၀ အထက္ေပးရေသာ သင္တန္းအတြက္ မွတ္ပံုတင္ေၾကး ေဒၚလာ ၁၂၀ ေပးေဆာင္ၾကရမႈကို ေက်ာင္းသားမ်ား မေက်နပ္ၾကဟုဆုိသည္။

သို႔ေသာ္လည္း NUS Extension က ၎၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရာ၌ ယခင္က အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မွတ္ပံုတင္ေၾကးမေပးရဘဲ သင္တန္းတက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေက်ာင္းမွနႈတ္ထြက္မႈ၊ သို႔မဟုတ္ အတန္းမတက္ဘဲ ေနခဲ့ၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္ဟုဆုိသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းအေနနွင့္ ျပင္ပမွ ဆရာမ်ား ငွားရမ္းရမႈစရိတ္မ်ား၊ သင္တန္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို အကုန္အက် ခံခဲ့ရေၾကာင္း NUS ကတင္ျပခဲ့သည္။

Source:Phatpa

မိုး ကေတာ့ ေအးေအးေဆးေဆးပဲ။


ယခုႏွစ္အတြင္း ေၾကာ္ျငာအမ်ားစုတြင္ သူ႔ပံုရိပ္ေတြက အမ်ားစုေနရာယူထားသည္။ ထို႔အျပင္ ယခု ရက္ပိုုင္းအတြင္း ထုတ္ေဝထြက္ရွိလာေသာ ပံုႏွိိပ္မီဒီယာအားလံုးလိုလိုတြင္လည္း သူ႔အေၾကာင္းမ်က္ႏွာဖံုးတင္ၾက၊ ေရးသားၾကႏွင့္ အထူးအေလးေပးေဖာ္ျပျခင္း ခံေနရသည္။ သူကားအျခားမဟုတ္။

ေလာေလာဆယ္တြင္ ပရိတ္စိတ္ဝင္စားမႈ အရွိဆံုး၊ ဆြဲေဆာင္မႈ အရွိဆံုးသရုပ္ေဆာင္ မိုးေဟကိုပင္ျဖစ္သည္။ မိုးေဟကိုႏွင့္ ပက္သတ္ ေသာေကာလဟာလအခ်ိဳ႕က ပရိသတ္အၾကားတြင္ ေတာမီးပမာ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနသည္။

The Voice Weekly ကမိုးေဟကို ၏ ေကာလဟာလအေပၚရွိသည့္ အျမင္သေဘာထားကို သိရွိရန္ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔က ပုလဲကြန္ဒိုရွိရွဴတင္ရိုက္ကြင္း တစ္ခုသို႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းျဖစ္ခဲ့သည္။

The Voice: အႏုပညာေလာကထဲကို လယ္ႏွခုႏွစ္ထဲက ဝင္ေရာက္လာတာလဲ။

မိုးေဟကို : ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ေလာက္ကပါ။

The Voice: အခုခ်ိန္မွာ ေက်နပ္ႏိုင္တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုကို ရရွိေနျပီလား။

မိုးေဟကို : ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုရဖို႔အမ်ားၾကီးလိုေနပါတယ္။

The Voice: ႏွင္းဆီသခင္အျငိမ့္မွာ မိုးေဟကို အျငိမ့္ကမယ္လို႔ ပရိသတ္ေတြသိထားျပီးမွ ဘာျဖစ္လို႔မကျဖစ္တာလဲ။

မိုးေဟကို : ႏွင္းဆီသခင္အျငိမ့္မွာေၾကာ္ျငာထားျပီးမွ မပါျဖစ္တာ အျငိမ့္မွ မကတတ္တာ။ ျပီးေတာ့ ကိုယ္မပိုင္တဲ့အလုပ္ဆိုရင္လည္း အလုပ္ခ်င္ဘူးေလ။ အျငိမ့္မကျဖစ္ေပမယ့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအာျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးဝတ္စားဆင္ယင္မႈျပပြဲမွာ ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။

The Voice: ဒီအျငိ္မ့္ကဖို႔ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ဖို႔ အခ်ိန္မရလိုက္တာလား။

မိုးေဟကို : ဟုတ္တယ္၊ သူတို႔ေၾကာ္ျငာထားျပီးမွကဖို႔သိရတာ၊ အကသင္ဖို႔အခ်ိန္ကလည္း အေတာ္ကပ္သြားလို႔ပါ။

The Voice: အကသင္ျပီးသြားရင္အျငိမ့္ေတြကဖို႔ အစီအစဥ္ရွိလား။

မိုးေဟကို : မရွိပါဘူး။

The Voice: ေျပာခ်င္ရင္ေပါ့အျပင္မွာ ထြက္ေနတဲ့ေကာလဟာလေတြကို ဘာမ်ားေျပာခ်င္ပါ သလဲ။

မိုးေဟကို : ဘာမွေျပာစရာအရွိပါဘူး။ ေျပာဖို႔မွမလိုတာ။

The Voice: ဒီေကာလဟာလနဲ႔ပတ္သတ္ျပီး မိုးေဟကို ဘာေျပခ်င္လဲ။

မိုးေဟကို : ကိုယ္ ဘာေျပာရမွာလဲ၊ ေျပာစရာမရွိပါဘူး။

The Voice: လက္ရွိဘာေတြလုပ္ေနပါသလဲ။

မိုးေဟကို : ဗီဒီယိုဇာတ္ကားေတြအတြက္ ရိုက္ကူးေရးလုပ္ေနတယ္။

Source: Voice/Phatpa

What is polymorphism?

ပရိုဂရမ္မာ အေတာ္မ်ား သိျပီးသားျဖစ္မွာပါ။ ဒါေပမယ့္ မမွတ္မိေတာ့တို႕ ၊ သတိမရေတာ့တာတို႕ ေတြအတြက္ က်ေနာ္ျပန္ ေဖာ္ျပေပး လိုက္ပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ အင္တာဗ်ဴးသြားမည့္ သူမ်ားအတြက္ အသံုး၀င္မယ္လို႕ ထင္ပါတယ္။


Polymorphism is often considered the most powerful feature of object-oriented programming. Greek for “many forms,” polymorphism is the ability to hide alternative implementations behind a common interface. This concept leverages inheritance and encapsulation among other OO concepts.
Polymorphism is the ability for objects of different types to respond to messages of the same type. The concept behind polymorphism is that a function or data type can be written in a generic way, so that it can handle any interactions to it regardless of the acting object’s type.
Using the abstract interfaces of objects, polymorphism can be used to create extensible and loosely-coupled programs. The benefit of this is that if new types are added, and they adhere to the common interface specified, then their impact on changing the system will be minimal.
When using inheritance based polymorphism, a class can be used as more than one type (MS Polymorphism, 2006). It can be used as its own type, any base types, or any interface type that implements its interface. In C#, every type is polymorphic. Types can be used as their own type, or as an object instance, since object is the base class of all types (MS Polymorphism, 2006).
The following scenario helps explain polymorphism. Let us assume two classes for now, class A and class B. Class A is our base class. With inheritance we know that any class that inherits from class A will inherit all of class A’s methods, fields, properties, and events. In the example below, when class B derives from A, it can choose to override the base class’s functionality.
Example 1
public class A
{
public virtual void DoSomething() {}
public virtual int SomeValue { Get { return 0; } }
}

public class B : A
{
public override void DoSomething() {}
public override int SomeValue { get { return 0; } }
}

B b = new B();
b.DoSomething(); // calls the override method in class B
Now, let’s create an instance of class A, casting our class B instance to it.
A a = (A)b; // create an instance of A casting our instance of B
a.DoSomething(); // calls the override method in class B
In Example 1, an instance of class A is created using the instance of object B. If this is confusing, then think of it as if class A were created using “A a = new B();” The object instance of class A is now using an object of the derived class B that has been cast to the base class type A. What does this mean? Well, think of it as though Class B is now being represented by a more generic object, class A.
Example 2
For another example, consider the following scenario. Human beings, whales, and dogs are related in that they are all part of the mammal class, or Mammalia. Mammals are grouped into another classification, phylum Chordata, or animals with vertebrae, or Vertebrata. I am using this example because animals of many differing species are all related in some sense, so they share similar characteristics. In the following examples, we will use less science and more OO concepts.
The Vertebrate class represents all objects that have a skull and a vertebra. This group includes mammals as well as non-mammals. These objects are able to show their skull and return a total vertebrae count. A spinal column is comprised of individual units, or vertebra.
The Mammal class represents all objects that can grow hair, have mammary glands, and without getting too scientific, have a higher rate of metabolism. For our example, all Mammal objects are able to grow hair and return their total number of mammary glands.
class Vertebrate
{
public virtual void ShowSkull() {}
public virtual int GetVertebraeCount( ) {}
}

class Mammal : Vertebrate
{
public virtual void GrowHair() {}
public virtual int GetMammaryGlandCount( ) {}
}
Canines are a type of Mammal. Before we can jump into our Beagle example, we need to see that a Beagle is a type of Canine, but it also inherits from more specific types of Canines, where each derived class offers something more specialized then its base class.
class Canine : Mammal {}
class Wolf : Canine {}
class DomesticDog : Wolf {}
class Beagle : DomesticDog {}
Human and Whale objects do not derive from Canine, but they do derive from Mammal, so they will share similar traits with all mammals.
class Human : Mammal {}
class Whale : Mammal {}
To emphasize our point of polymorphism, we have the following code. Beagles, humans, and whales are all able to grow hair.
Beagle beagle = new Beagle();
beagle.GrowHair();

Human human = new Human();
human.GrowHair();

Whale whale = new Whale();
whale.GrowHair();
In a more abstract, or generalized way, we can also say.
Mammal b = new Beagle();
b.GrowHair();

Mammal h = new Human();
h.GrowHair();

Mammal w = new Whale();
w.GrowHair();
When we create a new Mammal object, giving it the type of Beagle, we are using polymorphism. Any time we are using a base class, we could be actually using an object of the base class type, or any object that derives from the base class. The Beagle class derives from the DomesticDog, which in turn derives from the Wolf, which in turn derives from the Canine, which in turn derives from Mammal. We are four generations deep in our inheritance hierarchy, but we are still able to represent a Beagle object using the Mammal class.
At the same time, humans and whales may not seem remotely related, but they are, since they both inherit from class Mammal. We are able to represent these objects as well, using polymorphism, as seen with the following.
Mammal whale = new Whale();
whale.GrowHair();

Mammal human = new Human();
human.GrowHair();
If we wanted to go a step further, we could include sharks in our example, but we would need to use the Vertebrate class, since sharks are not derived from Mammals. We lose more specific functionality when moving up the hierarchy chain. For example, when casting a Human object to a Vertebrate object, we can no longer request human.GrowHair(); This gives us something to think about when designing systems.
Vertebrate shark = new Shark();
shark.GetVertebraeCount();

Vertebrate human = new Human();
human.GetVertebraeCount();
More on Polymorphism
As messages are sent to objects, each object must have a predefined method to respond to that message. In an inheritance hierarchy, each derived class inherits its interface from its base class. Since each derived class is a separate entity, each may require a separate response to the same message (Weisfeld, 2000).
For example, when a message is sent to GetVertebraeCount, the first thing we ask is, get vertebrae count of what? We cannot get a vertebrae count because it is too abstract, so we must provide an implementation of a concrete Vertebrate, such as Shark or Human. While Vertebrate has a GetVertebraeCount method, we need to use the more specific overridden methods found in the derived classes. We can treat Human, Shark, and Snake as Vertebrate objects, and send a GetVertebraeCount message. The end result of these messages will be different since each provides a specific implementation. Each class is able to respond in its own unique way to the same GetVertebraeCount message. This is polymorphism.
Polymorphism in Design
Polymorphism solves an important piece of the puzzle when it comes to designing a system. Good design principles tell us to program to an interface, not to an implementation. When using polymorphism, we are able to adhere to this concept, and abstract out implementations in such a way our system’s interface will not change when implementation requirements do. Once our system depends on interfaces only, we are decoupled from the implementation. The implementations can vary while our interfaces remain the same. This promotes flexibility.
References:
MS Polymorphism. (n.d.). Retrieve May 29, 2006, from http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms173152(VS.80).aspx

ေလဆာ ကီးဘုတ္၀ယ္ၾကမလား။

ဒီေန႕ အြန္လိုင္းက အသိတစ္ေယာက္ က ဒီ ကီးဘုတ္ေၾကာ္ျငာေလး ကို က်ေနာ္ထံပို႕ေပးလိုက္တာနဲ႕ ေဖာ္ျပလိုက္ရပါတယ္။
ေတာ္ေတာ္ ေတာ့ အသံုး၀င္မယ္။ စင္ကာပူကို ေတာ့ မေရာက္ေသးဘူးနဲ႕ထင္တယ္။မီးျခစ္ ေလာက္ပဲရွိျပီး သယ္ရတာ အလြန္လြယ္ကူပံုရပါတယ္။အင္တာနက္မွာ ေရာင္းတာက ေတာ့ ေဒၚလာ ၁၇၉.၉၉ လို႕ဆိုပါတယ္။
အေသးစိတ္က ေတာ့ ေအာက္ကလင့္မွာ ဖတ္ၾကည့္ၾကပါ။
http://www.virtual-laser-keyboard.com/

လြန္စြာ ရုပ္ဆိုးအက်ည္းတန္ေသာ နာမည္ၾကီး ဂ်ာနယ္မွ မွားယြင္းမႈ ။

က်ေနာ္ ဒီေန႕ ရန္ကုန္တိုင္းဂ်ာနယ္ ဖတ္ေတာ့ အထူးအဆန္းမ်ား ကိုေတြ႕မိပါသည္။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အမွားသည္ တမင္တကာ လား အမွတ္တမဲ့လား ဆိုတာေတာ့ သူတို႕သာလွ်င္ သိပါမည္။
ထို႕အျပင္ စာေပစိစစ္ေရး က လည္း အဘယ့္ေၾကာင့္ ေသခ်ာ မစစ္မိသည္ ဆိုတာလည္း မသိပါ။

ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ သတင္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေရႊမန္းဟုေရးျပီး ပံုတြင္ေတာ့ စြမ္းအင္၀န္ၾကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္လြန္းသီ ၏ ပံုုုျဖစ္ေနပံုမွာ လြန္စြာ ရုပ္ဆိုးအက်ည္းတန္ေသာ နာမည္ၾကီး ဂ်ာနယ္မွ မွားယြင္းမႈႈ အျဖစ္ေဖၚျပလိုက္ရ ပါသည္။

Source: Yangon Times

အလုပ္လုပ္မွေတာ့ လစာရမွာေပါ့။

ဂ်ာနယ္တစ္ခုတြင္ ေရးထားေသာ သတင္းေခါင္းစဥ္မွာ က်ေနာ္အတြက္ ထူးစမ္းဖြယ္ရာ ျဖစ္လို႕တင္ျပလိုက္ရပါသည္
အမွန္ျဖစ္သင့္သည္မွာ "ေက်ာင္းတက္ရင္း လစာရမည့္" ဟုထင္ပါသည္။


Source: Yangon Times

How to list all services and their states on a remote computer (Using C#)?

ယခု တစ္ပတ္ အတြက္ ကြန္ပ်ဴတာ တစ္ခုအတြင္းမွာ ရိွေသာ Services မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေသာ နည္းကိုေဖာ္ျပ လိုက္ရပါသည္။
// IMPORTANT: Add 'System.Management' to
// your References in your Project

using System;
using System.IO;
using System.Management;
namespace ListServices
{
///


/// Summary description for Class1.
///

class Class1
{
///
/// The main entry point for the application.
///

[STAThread]
static void Main(string[] args)
{
ManagementObjectSearcher query;
ManagementObjectCollection queryCollection = null;
System.Management.ObjectQuery oq;
string strComputerName;
string strQuery = "SELECT * FROM Win32_Service";
Console.WriteLine( "Check out http://www.mr-programmer.com for more samples, components and software\r\n" );
// Ask for a computer name
do
{
Console.Write( "Please enter server name (type 'localhost' for local machine): " );
strComputerName = Console.ReadLine();
} while( strComputerName == "" );
// Connect to the remote computer
ConnectionOptions co = new ConnectionOptions();
if (strComputerName.Trim().Length == 0)
{
Console.WriteLine("Must enter machine IP address or name.");
return;
}
//Point to machine
System.Management.ManagementScope ms = new System.Management.ManagementScope("\\\\" + strComputerName + "\\root\\cimv2", co);
//Query remote computer across the connection
oq = new System.Management.ObjectQuery(strQuery);
query = new ManagementObjectSearcher(ms,oq);
try
{
queryCollection = query.Get();
}
catch (Exception e1)
{
Console.WriteLine( "Error: " + e1 );
}
foreach ( ManagementObject mo in queryCollection )
{
//create child node for operating system
Console.WriteLine( mo["Name"].ToString() + " [" + mo["StartMode"].ToString() + "]" );
}
}
}
}

Microsoft targets six bugs for 'Patch Tuesday'

Microsoft will fix three critical security holes, and three other flaws, in next Tuesday's scheduled patch release.

The critical holes, all of which could allow a hacker to execute code remotely on a target system, affect Window 2000 SP4, Excel 2000, and the .Net Framework, which most Windows users will have installed, according to a Microsoft security bulletin. Microsoft is not issuing further details of the problems until the fixes are delivered next Tuesday.

Two other patches fix "important" flaws in Microsoft Office, Microsoft Publisher and Windows XP Professional. The sixth patch is for a "moderate" Windows Vista flaw.

Microsoft's "Patch Tuesday" has become a regular feature. Microsoft is increasingly offering details of the patches in advance, so that IT departments can prepare for them, avoiding the risk of "Exploit Wednesday".

အေမရိကန္လူ၀င္မႈ တင္းၾကပ္၍ မုိက္ကရိုေဆာ့ဖ္က ကေနဒါမွာ ရံုးဖြင့္


အေမရိကန္၏ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒ တင္းၾကပ္လာမႈေၾကာင့္ နုိင္ငံျခား၀န္ထမ္းမ်ား ခန္႔ထားေရး ခက္ခဲလာသျဖင့္ မုိက္ကရိုေဆာ့ဖ္ ကုမၼဏီႀကီးက ရံုးတစ္ရံုးကို ကေနဒါတြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ဟု သိရသည္။

မို္က္ကရိုေဆာ့ဖ္ ကုမၼဏီက ငွားရမ္းအသံုးျပဳေနသည့္ အေကာင္းဆံုး အေတာ္ဆံုး ၀န္ထမ္းအမ်ားစုမွာ နုိင္ငံျခားသားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္တြင္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၌ ခြဲတမ္းအရ က်င့္သံုးေနၿပီး နုိင္ငံျခားသားမ်ား ေခၚယူအသံုးျပဳမႈတြင္ အကန္႔အသတ္မ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ကေနဒါတြင္ မုုိက္ကရိုေဆာ့ဖ္ရံုးခြဲ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။

ကေနဒါနုိင္ငံ ဗန္ကူဗာၿမိဳ႕၌ ဖြင့္လွစ္မည့္ မိုက္ကရိုေဆာ့ဖ္ရံုးတြင္ ပထမ၌ နုိင္ငံျခားကၽြမ္းက်င္ ၃၀၀ ကို စတင္ခန္႔ထားမည္ဟု ဆုိသည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၀န္ထမ္းေပါင္း ၁၀၀၀ ထိ တုိးျမွင့္ခန္႔ထားေပးမည္။ ကေနဒါသည္ အိႏၵိယနွင့္ ဂ်ပန္ၿပီးလွ်င္ မုိ္က္ကရိုေဆာ့ဖ္၏ တတိယအႀကီးဆံုး လူသစ္မ်ား စုေဆာင္းရာ ေနရာျဖစ္သည္။
Source: Phatpa

Has Bill Gates been knocked off the world's pinnacle of wealth?

A respected Mexican journalist says magnate Carlos Slim may have supplanted Gates as the world's richest man, thanks to a healthy bump in the stock price for a mobile phone company Slim controls.

According to the calculations by Eduardo Garcia, who runs a financial Web site called Sentido Comun ("Common Sense"), Slim's worth climbed to $67.8 billion at the end of June. He calculated Microsoft Corp. founder Gates' worth at $59 billion in June.

In its annual list of the world's billionaires, issued in March, Forbes magazine estimated Slim's wealth at $49 billion, putting him in third place behind Gates, with $56 billion, and U.S. investor Warren Buffett, with $52 billion. In an April report on its Web site, Forbes bumped Slim up to No. 2, estimating that his companies' worth had increased to just over $53 billion.

Slim controls Mexico's largest fixed-line telephone company, Telefonos de Mexico, or Telmex, and owns other businesses involved in everything from construction and music to restaurants and cigarettes.

Garcia says Slim's growing fortune was helped by a 26.5 percent second-quarter increase in share prices for America Movil SA, the largest wireless service provider in Latin America, which Slim controls.

Garcia's estimate of Gates' latest worth is based on a 5.7 percent second-quarter increase in Microsoft shares. But he acknowledges that his new calculations do not include possible gains in Gates' holdings outside of Microsoft, which Forbes says represent more than half of the software mogul's fortune.

"But a 26 percent growth rate for a world company like America Movil, that's hard to top for one quarter," Garcia said.

In a statement Tuesday, Forbes did not comment on Garcia's report but said the magazine's next valuation of Gates' wealth will appear in September, in the annual Forbes 400 list of the richest Americans. Slim's wealth won't be recalculated by Forbes until its next world billionaires list in March 2008, the company said.

Slim spokesman Arturo Elias Ayub told The Associated Press that Slim does not pay much attention to these lists.

"As he has said many times himself, he is not in any competition," Ayub said.

Source: AP

ကြန္ျပဴတာ hacker ေၾကာင့္ ဟယ္ရီေပၚတာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ ခ်က္ေပၚ။


ၿဗိတိသွ် ေမွာ္ဆရာေလး ဟယ္ရီေပၚတာ ဇာတ္လမ္းအဆံုးသတ္ပိုင္းနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ လွ်ိဳ႕၀ွက္ဆန္းၾကယ္ ကိစၥေတြဟာ အဓိက ဇာတ္လမ္းအေသးစိတ္ ျဖစ္ရပ္ေတြဆိုၿပီး ေဖၚျပခဲ့တဲ့ ကြန္ျပဴတာ hacker တစ္ဦးေၾကာင့္ ပိုၿပီးနက္နက္ရိႈင္းရႈိင္း ျဖစ္သြားခဲ့ရပါတယ္။

ပံုနွိပ္ထုတ္ေ၀တဲ့ သူကေတာ့ အခုလုိ တင္ျပခ်က္ေတြဟာ ဇာတ္လမ္းအတုပါလုိ႔ဆုိတယ္။ သူ႔ကိုယ္သူ ဂါဘရီရယ္လို႔ နာမည္ေပးထားတဲ့ ကြန္ျပဴတာ hacker က ဒီအခ်က္အလက္ေတြကို ေဂ်ေကရိုးလင္းရဲ႕ သတၱမေျမာက္နဲ႔ ေနာက္ဆံုးစာအုပ္ျဖစ္တဲ့ Harry Potter and the Deathly Hallows ဒီဂ်စ္တယ္ေကာ္ပီကို လန္ဒန္အေျခစုိုက္ ဘလြန္ျဗဴရီ ပံုနွိပ္ထုတ္ေ၀ေရး ကုမၼဏီရဲ႕ ကြန္ျပဴတာထဲက ရယူခဲ့တာလို႔ ဆုိပါတယ္။

စာအုပ္က ဇူလုိင္လ ၂၁ ရက္ေန႔က်မွ ထုတ္ေ၀မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဟယ္ရီေပၚတာ ပရိသတ္ေတြထဲမွာေတာ့ အခုလုိ ေနာက္ဆံုးစာအုပ္မွာ စာေရးဆရာမ ရိုးလင္းဟာ ဟယ္ရီေပၚတာကို သို႔မဟုတ္ သူ႔ရဲ႕အခ်စ္ဆံုး သူငယ္ခ်င္းေတြျဖစ္တဲ့ ရြန္ရိုစေလနဲ႔ ဟာမီဂိုဂရင္ဂ်ာတုိ႔ထဲက တစ္ေယာက္ေယာက္ကို သတ္ပစ္လုိက္သလားလု႔ိ အမ်ိိဳးမ်ိဳး ေတြးဆေနၾကပါတယ္။

အခုလုိ ထပ္ဆင့္တင္ျပရတာဟာ မၾကာမီ ထုတ္ေ၀မယ့္ ဟယ္ရီေပၚတာ စာအုပ္ကို ဖတ္ရႈျခင္းဟာ အသံုးမက်၊ ပ်င္းေျခာက္ေျခာက္ နုိင္တယ္ဆုိတာ ျပခ်င္လုိ႔ပါလုိ႔ hacker ဂါဘရီရယ္က တင္ျပပါတယ္။

ဟယ္ရီေပၚတာ ပံုနွိပ္သူေတြကေတာ့ နိဂံုးပိုင္းကို လွ်ိဳ႕၀ွက္တဲ့ သေဘာနဲ႔ ထားခဲ့ၾကပါတယ္။ အခုလုိ hackerက ေဖၚထုတ္ခဲ့တာကို ခံျပင္းေနၾကပါတယ္။

Source: Phatpa

ေယာက်ာ္းနဲ႔ မိန္းမ အၾကည့္ခ်င္းမတူ။

အမ်ားယူဆထားတာနဲ႔ ဆန္႔က်င္ၿပီး ထြက္ေပၚလာတဲ့ သုေတသန ျပဳခ်က္တစ္ရပ္ကေတာ့ ကိုယ္တံုးလံုး မိန္းမပံုေတြ ၾကည့္တဲ့အခါမွာ ေယာက်ာ္းေတြ အေနနဲ႔ အျခားေနရာေတြကို မၾကည့္မီ မိန္းမေတြရဲ႕ မ်က္နွာကို အရင္ၾကည့္ေလ့ရွိၾကၿပီး မိန္းမေတြက်ေတာ့ လိင္ဆက္ဆံတဲ့ ဓါတ္ပံုေတြကို ေယာက်္ားေတြထက္ ပိုၿပီး အၾကာႀကီး ၾကည့္တတ္ၾကေၾကာင္း Emory တကၠသိုလ္ သုေတသီေတြက ေျပာခဲ့ၾကပါတယ္။

အခုေတြ႔ရွိခ်က္ကို ေဟာ္မုန္းနဲ႔ လူ႔အျပဳအမူ ဆုိတဲ့ ဂ်ာနယ္မွာ ေရးသားေဖၚျပခဲ့ပါတယ္။

ဒီကိစၥေတြဟာ လွ်ိဳ႕၀ွက္နက္နဲတဲ့ ကိစၥေတြ မဟုတ္ေပမယ့္ သိပၸံအျမင္ ရႈေထာင့္ကေန ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔ Emory တကၠသိုလ္ စိတၱေဗဒ ပညာရွင္ ကင္မ္ေ၀ါလင္က ဆုိပါတယ္။

ေ၀ါလင္နဲ႔ သူ႔ရဲ႕ ဘြဲ႔ရတပည့္ ဟီသာရပ္တုိ႔က လိင္ဆက္ဆံေနတဲ့ စံုတြဲဓါတ္ပံုေတြကို အသက္ ၂၃ႏွစ္ကေန ၂၈နွစ္ၾကား အမ်ိဳးသမီး ၃၀နဲ႔ အမ်ိဳးသား ၁၅ ဦးကို ျပသစစ္ေဆးခဲ့ၾကပါတယ္။

စမ္းသပ္ခံတဲ့သူေတြကို အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ မ်က္စိေျခရာခံ ကိရိယာေတြ တပ္ဆင္ေပးထားပါတယ္။ ဒီကိရိယာက ၾကည့္ရႈသူဟာ ဘယ္ဟာကို အရင္စိုက္ၾကည့္တယ္။ ဘယ္ေနရာကို အၾကာႀကီး ၾကည့္တယ္ဆုိတာ တုိင္းတာေပးပါတယ္။

ေယာက်ာ္းေတြဟာ မ်က္နွာကို ပိုၿပီးအာရံုစိုက္ၾကရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ သတင္းနဲ႔ ခံစားမႈေတြကို ထုတ္လုပ္ေပးတဲ့ ဦးေနွာက္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ ပိုၿပီးၿမင့္မားစြာ လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့အေၾကာင္း ေ၀ါလင္နဲ႔ရပ္တုိ႔က တင္ျပၾကပါတယ္။

မိ္န္းမေတြကေတာ့ ကုိယ္တံုးလံုးေယာက်ာ္းပံုေတြ ၾကည့္ၿပီး သူတုိ႔စိတ္ထလာတယ္ မလာဘူးဆုိတာ ေျပာနုိင္ၾကပါတယ္။
Source:Phatpa

စင္ကာပူမွ မဟာဘြဲ႔ရၿပီးျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား လုပ္္ငန္းခြင္အတြင္းေနရာေကာင္းမရ

စင္ကာပူႏိုိင္ငံရွိ တကၠသိုလ္မ်ားမွ မဟာဘြဲ႔ရၿပီးေသာ ျမန္မာေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕မွာ ယင္းႏိုင္ငံရွိ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား၌ အဆင့္ျမင့္မားေသာ အလုပ္အကိုင္ေနရာေကာင္းမ်ားမရရွိၾကေၾကာင္း အဆိုပါႏိုိင္ငံမွ ကြန္ျပဴတာဆိုင္ရာဘြဲ႔လြန္ သင္တန္းေအာင္ျမင္ထားသည့္ ျမန္မာေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
အဆိုပါျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားနည္းတူ ႏို္င္ငံျခားသားေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕လည္း စင္ကာႏို္င္ငံတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ေနရာ ေကာင္းရရွိမႈနည္းပါးေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ အိုင္တီ၊ ကြန္ပ်ဴတာပရိုဂရမ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာရပ္မ်ားတြင္ မဟာဘြဲ႕သင္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မန္ေနဂ်ာ၊ ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးရာထူးမ်ားထက္ မိမိရရွိသည့္ ဘြဲ႕ႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ ေအာက္ေျခအဆင့္ ဝန္ထမ္းဘဝမွ စတင္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရေၾကာင္း၊ အဆိုပါဘာသာရပ္ မ်ားျဖင့္ မဟာဘြဲ႕သင္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၈၀၀ မွ ၁၀၀၀ အတြင္းသာ လစာေငြေၾကးရရွိေသာ ေနရာတြင္ပင္ ေရာင့္ရဲႏိုင္ၾကေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာေက်နပ္မႈမရွိၾကေၾကာင္း၎က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။
စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ လုပ္ငန္းခြင္အမ်ားစုမွာ ရရွိထားေသာ ဘြဲ႕လက္မွတ္ထက္ အေတြ႕အႀကံဳ၊ အရည္အခ်င္းကိုသာအဓိက ထားဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာေက်ာင္းသားအမ်ားစုမွာ ဘြဲ႕လက္မွတ္ရရွိၿပီးေနာက္ ေနရာေကာင္းရရွိေရး ကိုသာေမွ်ာ္မွန္းေလ့ရွိျခင္းေၾကာင့္ အေတြ႔အႀကံဳပိုင္း၌ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနတတ္ေၾကာင္း ျပည္ပတကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ ျပည္တြင္းပညာေရးေအဂ်င္စီတစ္ခုမွ သင္တန္းဆရာတစ္ဦးက သံုးသပ္ေျပာၾကား သည္။


ဒီေန႕လည္း အလုပ္မွာ အင္တာဗ်ဴးေခၚရာ ျမန္မာတစ္ေယာက္ကို ေခၚလိုက္မိသည္။ ထုိေနာက္ ထိုသူ႕ သူငယ္ခ်င္းမ်ား က ပံုစံတူ ကိုိယ္ေရးရာဇ၀င္ျဖင့္ က်ေနာ္ရံုးမွ အီေမလ္ျပန္သူထံ သို႕ အီးေမလ္ျဖင့္ပိုၾကသည္။ ေတာ္ေတာ္ ကို နားမလည္ႏိုင္ ေအာင္ျဖစ္လိုက္ရသည္။ သူတို႕ေတြအားလံုး ေလွ်ာက္ႏိုင္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ပံုစံတူလုပ္ျပီး မေလွ်ာက္သင့္ဟု ထင္မိသည္။ ျပီးေတာ့ အလုပ္ကိုေခၚေသာ Website မွာသာ ေလွ်ာက္သင့္ျပီး အလြယ္လိုက္မႈကို ေရွာင္ရွားသင့္သည္။ အေၾကာင္းမွာ HR မွ တစ္ေယာက္ က နင္တို႕ ျမန္မာေတြက Copy Cat ေတြမ်ားလွခ်ညး္လား ဟုေျပာဆိုသံကို ၾကားလိုက္ရေသာ ေၾကာင့္ပင္။

ထက္ထက္မိုးဦး တစ္ေယာက္ဘန္ေကာက္တြင္ ဟိုတယ္ဖြင့္ရန္ျပင္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ နာမည္ႀကီး သရုပ္ေဆာင္ ထက္ထက္မိုးဦးက ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္ Baiyok တာဝါအနီးရွိ မက္ကာစန္အင္း ဟိုတယ္(MAKKASAN INN HOTEL) ကို ႏွစ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ငွားရန္လုပ္ကိုင္ရန္ အဆိုပါဟိုတယ္ ပိုင္ရွင္ထံသို႔ ကမ္းလွမ္းထားေၾကာင္း ယင္းဟိုတယ္ ေအာက္ထပ္၌ ပင္လယ္စာ စားေသာက္ဆိုင္ဖြင့္ လွစ္ထားသူ မစၥတာထံုခ်ိဳင္းက ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႕တြင္ ေျပာၾကားသည္။
အဆိုပါ ဟိုတယ္ကို ႏွစ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ငွားရမ္း လုပ္ကိုင္ရန္ ကမ္းလွမ္းထားသည္မွာ ႏွစ္လခန္႔ ရွိျပီျဖစ္ျပီး သေဘာ တူညီမႈ တစ္စံုတစ္ရာ မရရွိေသးေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။ မက္ကာစန္ အင္းဟိုတယ္မွာ လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္ခန္႔က စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး Baiyok တာဝါ၊ Big C ၊ Centeral World Palza ၊ Platinum ၊ Pratunam Market တို႔ႏွင့္နီးေသာ အခ်က္ခ်ာ က်သည့္ေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။
မက္ကာစန္အင္း ဟိုတယ္တြင္ အထပ္ေျခာက္ထပ္ပါဝင္ျပီး အခန္းစုစုေပါင္း ၄၀ ခန္႔ရွိကာ လက္ရွိတြင္ အခန္းတစ္ခန္းအတြက္ တစ္ရက္ ေစ်းႏႈန္းမွာ ဘတ္ ၉၈၀ ျဖစ္သည္။
ထက္ထက္မိုးဦး သည္ ယင္းဟိုတယ္တြင္ ႏွစ္လခန္႔ လာေရာက္တည္းခိုဖူူးေၾကာင္း မစၥတာထံုခ်ုိဳင္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။


Source: PhatPa