ဆိုးလ္မွ သမိုင္း၀င္အေဆာက္အအံုမီး႐ိႈ႔သူ ဖမ္းမိ။


ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ သမိုင္း၀င္ အထင္ရွားဆုံးအမွတ္အသား တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ရွိ နမ္ေဒးမြန္မုခ္ဦး၀ႀကီးသည္ ႐ႈိ႕မီးဟုယူဆရေသာ မီးေလာင္မႈတစ္ခုေၾကာင့္ တနလၤာေန႔နံနက္တြင္ ၿပိဳက်သြားခဲ့ ေၾကာင္းရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာသည္။ ၎င္းေက်ာက္ ဂိတ္၀အထက္တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္၌ သက္တမ္း အရင့္ဆုံးေသာ အေဆာက္အအုံျဖစ္သည့္ ႏွစ္ထပ္သစ္သား အေဆာက္အအုံသည္ တနဂၤေႏြညေနက မီးစဲြေလာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မီးၿငႇိမ္းသတ္ခဲ့ၾကေသာ မီးသတ္သမားေပါင္း ၈၀ က ၎င္းမီးကို တနဂၤေႏြ ညဥ့္နက္ပိုင္းတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ ေသာ္လည္း မီးၫႊန္႔မက်ဳိး၍ ျပန္ထေလာင္ခဲ့သည္ဟု ယူဆသည္။

၎င္းမုခ္ဦးကို ၁၃၉၈ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားအေမြ အႏွစ္နံပါတ္တစ္ႏွင့္အဓိက ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ ဆဲြေဆာင္မႈ တစ္ရပ္အျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းခံရေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၁၄၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ထို႔ေနာက္ပိုင္း၌ အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ အထင္ကရ သမိုင္း၀င္အေဆာက္အအံုကို မီးတင္႐ႈိ႕ခဲ့ေၾကာင္း ေျဖာင့္ခ်က္ေပး ခဲ့သူတစ္ဦးမွာ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ သမိုင္း၀င္ဌာနမ်ားကုိ မီး႐ိႈ႕ခဲ့သည့္ မွတ္တမ္းရွိသူတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း အဂၤါေန႔တြင္ ရဲတို႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာလည္း လံုျခံဳေရးေလ်ာ့ရဲသည္ ¸ုဆိုကာ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈမ်ားခံခဲ့ၾကရသည္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ ရွိ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္သက္တမ္းရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ နမ္ေဒးမြန္ မုခ္ဦးႀကီးကိုမီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီး ခံလိုက္ရမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူလူထု၏ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲမႈႏွင့္ ေဒါသထြက္မႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေပၚေပါက္ေနခ်ိန္တြင္ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ရွိသမိုင္း၀င္ေနရာဌာနမ်ား၌ အဓိက႐ုဏ္း ႏွိမ္နင္းေရးရဲမ်ားျဖင့္ အေစာင့္ အၾကပ္မ်ား ခ်ထားခဲ့သည္။

“ေခ်”ဟုသာ သိထားေသာ အသက္ ၆၉ ႏွစ္အရြယ္ရွိ လူတစ္ဦးကို တနလၤာေန႔ ညဦး ပိုင္းက ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ ေၾကာင္းကို နမ္ေဒးမြန္ ရဲစခန္းမွ ဒုရဲမ·း ကမ္ယံုဆူးက ေၾကညာရင္း “ဒီအမႈနဲ႔ စပ္လ်ဥ္း ၿပီး သကၤာမကင္းခဲ့ရသူက သူ က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ အမႈအားလံုးကို ၀န္ခံခဲ့ပါ တယ္” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေက်ာက္ကပ္အစားထုိးကုဂုိဏ္း အိႏၵိယႏိုင္ငံ၌ ဖမ္းဆီးမိ

အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ နယူးေဒလီၿမိဳ႕ႏွင့္ မလွမ္းမကမ္းရွိ အုိင္တီပညာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရာ ဂူရ္ဂါအြန္ၿမိဳ႕တြင္ ဆင္းရဲသား အလုပ္သမား ရာေပါင္းမ်ားစြာကုိ လွည့္စား ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေက်ာက္ကပ္မ်ားတရား မ၀င္ ထုတ္ယူေရာင္းခ်အစားထုိး ကုသ ေပးေနေသာ ဂုိဏ္းတစ္ဂုိဏ္းကုိမၾကာမီ က ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

ဂူရ္ဂါအြန္သုိ႔ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေခၚေဆာင္လာေသာ အိႏၵိယေျမာက္ ပုိင္းေဒသတစ္၀န္း ဆင္းရဲသားမ်ားထံမွ ေက်ာက္ကပ္မ်ားကုိ ေခတ္အမီဆံုး လွ်ဳိ႕၀ွက္ခြဲစိတ္ခန္းရွိသည့္ အိမ္တစ္အိမ္ တြင္ ထုတ္ယူျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား အပါအ၀င္ ေငြေၾကးခ်မ္းသာ ေသာ ေက်ာက္ကပ္လူနာမ်ားအား ကုိးႏွစ္အတြင္း ေက်ာက္ကပ္ အစားထုိး မႈအႀကိမ္ေပါင္း ၄၀၀၊ သုိ႔မဟုတ္ ၅၀၀ ၀န္းက်င္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဂူ႐ူဂါအြန္ၿမိဳ႕ ရဲမ·းႀကီးက ¸င္ဒူစတန္ တိုင္း(မ္)သတင္းစာကိုေျပာသည္။

ကမၻာတစ္၀န္း ေက်ာက္ကပ္အစား ထုိးမည့္ လူနာမ်ား ပိုမုိမ်ားျပားလာ ေသာေၾကာင့္ ေက်ာက္ကပ္မ်ား တရား မ၀င္ထုတ္ယူအစားထုိးကုသမႈဆုိင္ရာ စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားကုိ ပုိမုိတင္းက်ပ္ ေရးအတြက္ အိႏၵိယႏုိင္ငံထုတ္ သတင္း စာမ်ားက ေဆာ္ၾသခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။

ဆရာ၀န္ႏွင့္ ေဆးဘက္၀န္ထမ္း ေပါင္း ၅၀ အထိ ပါ၀င္သည့္ ေက်ာက္ကပ္ေမွာင္ခုိဂုိဏ္းေခါင္းေဆာင္ ဆရာ၀န္မွာ ျပည္ပသုိ႔ ထြက္ေျပးသြား ၿပီဟု ထင္ရသည္။

ဂူရ္ဂါအြန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ရရာအလုပ္လုပ္ရန္ ေန႔စဥ္ေရာက္လာသူမ်ားအား ႐ူပီး ၅၀ç၀၀၀ (ေဒၚလာ ၁ç၂၅၀) ေပး၍ ေက်ာက္ကပ္မ်ား ၀ယ္ယူၾကၿပီးေနာက္ လူနာမ်ားအား ေစ်းဆယ္ဆတင္၍ ေရာင္းခ်ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။