အသက္(၁၈ )ႏွစ္အရြယ္ ကေလးထိန္းအား ေလးႏွစ္အရြယ္ကေလးငယ္က ေသနတ္ျဖင္႕ပစ္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ အုိဟုိင္း႐ုိးျပည္နယ္ ဂ်က္ခ္ဆြန္ေဒသတြင္ ေလးႏွစ္အရြယ္ကေလး၏ ေျခေထာက္ေပၚကုိ ကေလးထိန္းျဖစ္သူက မေတာ္တဆ တက္နင္းမိသျဖင့္ အဆုိပါကေလးက သူ႕အထိန္းအား ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္သည္ဟု ေဒသဆုိင္ရာသတင္းစာက ဇန္န၀ါရီ ၆ ရက္တြင္ေဖာ္ျပသည္။ အဆုိပါေဒသတြင္ နာသင္ဘီဗာ အပါအ၀င္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ မ်ားသည္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ တစ္ေနရာ မွတစ္ေနရာသုိ႔ ေရြ႕လ်ား သြားလာ ႏုိင္သည့္ ေနာက္တြဲယာဥ္ပါသည့္ ေရြ႕လ်ားအိမ္မ်ား၌ ကေလးထိန္း သည့္အလုပ္ကုိ လုပ္ကုိင္ေလ့ရွိၾက
သည္။
အသက္(၁၈)ႏွစ္အရြယ္ရွိ ကေလးထိန္း နာသင္ဘီဗာသည္ ကေလးငယ္အား မေတာ္တဆ ေျခေထာက္ ျဖင့္ တက္နင္းမိသျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခံရျခင္းျဖစ္သည္ဟုရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာၾကားသည္။ မ်က္ျမင္ သက္ေသမ်ား၏ အဆုိအရ ကေလးငယ္သည္ အိပ္ခန္းဘီဒုိထဲမွ ေသနတ္ကုိသြားယူ၍ ဘီဗာကုိ ပစ္ခတ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။ ယင္းပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ဘီဗာ၏လက္ႏွင့္နံေစာင္းကုိ ေသနတ္ထိမွန္ခဲ့ၿပီး ေဆး႐ုံတြင္ တက္ေရာက္ကုသမႈခံယူေနရကာ ဒဏ္ရာအေျခအေနမွာစုိးရိမ္ဖြယ္မရွိဟု ဆုိသည္။ အျခားဆယ္ေက်ာ္သက္ မ်ားတြင္လည္း ေသနတ္ေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္ဟုရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာၾကားသည္။
Source: KM