ဟံသာ၀တီ အိုင္အက္စ္ပီ ႏို၀င္ဘာတြင္ စတင္သံုးမည္။

တစ္ႏိုင္ငံလုံး၏ အင္တာနက္ဆက္သြယ္ မႈမ်ား ၀င္ထြက္ရာေနရာ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ သြားရန္ ရည္မွန္းထားသည့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ ေရးလုပ္ငန္းပိုင္ ဟံသာ၀တီ အိုင္အက္စ္ ပီကို စက္မ်ားထပ္မံ အားျဖည့္တပ္ဆင္ ေနျခင္းေၾကာင့္ ႏို၀င္ဘာလက်မွသာ စတင္အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါလုပ္ငန္း သတင္းအခ်က္ အလက္ႏွင့္နည္းပညာဌာနမွ တာ၀န္ ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါဟံသာ၀တီ အိုင္အက္စ္ပီကို မူလက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အႀကီးဆံုး အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ႏွင့္ ေမလကုန္တြင္ စတင္အသံုးျပဳရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတြက္ အင္တာနက္ဆက္သြယ္မႈမ်ား ၀င္ထြက္ရာေနရာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။

“အရင္တုန္းက အိုင္အက္စ္ပီအျဖစ္ အသံုးျပဳဖို႔ ရည္ရြယ္ထားေပမယ့္ အခု ၿေအငသညေူ ါေအနတေပ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္လို႔ လိုအပ္တဲ့ စက္ေတြကို ထပ္မံတပ္ဆင္ေနတဲ့အတြက္ ႏို၀င္ဘာလေလာက္က်မွ စတင္အသံုး ျပဳႏိုင္မွာပါ”ဟု အဆိုပါတာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ယခုႏွစ္မကုန္မီ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားကို ေဒသဆိုင္ရာအင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳသြား ရန္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ကိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးၿပီးပါက မႏၲေလးတိုင္း၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရတနာပံု ဆိုက္ဘာၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ရတနာပံုတယ္လီ ပို႔မွ အဓိကအင္တာနက္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ပိုင္ ဟံသာ၀တီ အိုင္အက္စ္ပီသည္ တစ္ႏိုင္ငံ လံုး၏ အင္တာနက္ဆက္သြယ္မႈမ်ား ၀င္ထြက္ရာေနရာ အျဖစ္သာ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔လုပ္ကိုင္သြားႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည့္ အင္တာနက္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ကို ေမလဆန္းမွစတင္ကာ ရတနာပံု တယ္လီ ပို႔သို႔ စတင္လႊဲေျပာင္းလ်က္ရွိၿပီး ေအာက္တို ဘာလတြင္ အၿပီးလႊဲေျပာင္းသြားရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း အဆိုပါတာ၀န္ရွိသူက ေျပာ သည္။

အဆိုပါဟံသာ၀တီ အိုင္အက္စ္ပီကို ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္၊ ဟံသာ၀တီအ၀ိုင္းအနီးရွိ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းပိုင္ အေဆာက္အအုံ တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး နည္းပညာ ဆိုင္ရာပံ့ပိုးမႈကို တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ကုမၸဏီက ေဆာင္ရြက္ကာ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၃ သန္း အကုန္ အက်ခံ တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဟံသာ၀တီ အိုင္အက္စ္ပီသည္ ႏိုင္ငံတကာမွ အင္တာနက္ ဆက္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္မႈ မ်ားကို ေပါင္းဆံုခ်ိတ္ဆက္ေပးမည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

1 comment:

စပ္မိစပ္ရာ said...

ေနာက္ဆံုးက်လဲ ျခံစည္းရိုး ပိုျမွင့္တာပဲ ျဖစ္မွာပါဗ်ာ :(