တစ္လြဲဆံပင္ေကာင္းေနမႈႏွင့္ အကယ္ဒမီအခမ္းအနားက်င္းမမည့္ ေနရာ

ဒီႏွစ္အကယ္ဒမီပြဲ ကို ေနျပည္ေတာ္ ေခၚ ၾကပ္ေျပးရိွ အသစ္တည္ေဆာက္လွ်က္ရိွေသာ လဟာျပင္ဇာတ္ရံုမွာက်င္းပမယ္လို႕သိရပါတယ္။ အဲ့ဒီဇာတ္ရံု ကို ဘာလို႕ ရန္ကုန္မွာ မတည္ေဆာက္ဘဲ လူသူမရိွတဲ့ေနရာမွာဘာလို႕သြားေဆာက္တာလဲလို႕ ရင္ထဲမွာေမးခြန္း မ်ားစြားကိုေမးရင္နဲ႕ မူရင္းသတင္းကိုေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

No comments: