ယခုတစ္ပတ္တြင္း ရန္ကုန္မွ စိတ္၀င္ စားဖြယ္ရာသတင္းမ်ား


2 comments:

Yan said...

စိတ္၀င္စားစရာ အခ်က္အလက္ေတြကို အခ်ိန္ကုန္ခံၿပီးတင္ေပးထားတဲ႔ အတြက္ ေက်းဇူးတင္တယ္ဗ်ာ… မလင္းလက္ရဲ႔ Blog မွာ ေတြ႔လုိ႔ ၀င္ႀကည္႔လုိက္တာပါ။ အားေပးေနပါတယ္။ ဆက္လက္ႀကိဳးစားပါခင္ဗ်ာ…

Mr Programmer said...

ေက်းဇူးပါဗ်ာ။