ျမန္မာအစိုးရမွ ျပည္ပသတင္းမ်ားကို တုန္႕ျပန္ရန္ ေရဒီယိုလိုင္းအသစ္ထုတ္လႊင့္။

ယင္းေရဒီယိုလိုင္းကို ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ရက္မွ စတင္၍ ဖမ္းမိခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ေန႕စဥ္ နံနက္ ၅နာရီခြဲတြင္ လိွဳင္းလတ္ ၅၉၈၉၊ ကီလိုဟတ္ဇ္ ၅၀.၁၃ မီတာမွ ထုတ္လႊင့္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရိွရသည္။

“မနက္တိုင္း အေစာၾကီးထတဲ့ သူဆိုေတာ့ ဘုရားရိွခိုးျပီးတာနဲ႕ အျမဲတမ္း တီဗီေတြ၊ ေရဒီယိုေတြ အကုန္ဖြင့္တာ။ အဲ့ဒီေန႕က မနက္ ၅နာရီခြဲ ေရဒီယိုဖြင့္ ေတာ့ ဗလရဲ႕ သီခ်င္းလာေနတယ္။ အဲ့ဒါနဲ႕ ဒီအခ်ိန္ျမန္မာ သီခ်င္းလာတာနဲ႕ ဘာလိုင္းလဲဆိုျပီး တျခားလိုင္းမေျပာင္းပဲ ဆက္နားေထာင္ၾကည့္တာ။ သတင္းလိုမ်ိဳးေတြလဲ လာတယ္။ သတင္းက အခုတေလာလြင့္ေနတဲ့ ေရဒီယိုလိုင္းေပါင္းစံုက အေၾကာင္းမ်ိဳးေတြပဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေၾကာင္းေတြကို သီခ်င္းသံုးပုဒ္ေလာက္လာလိုက္ အဲ့ဒီသတင္းလိုလို သံုးသပ္ခ်က္လိုမ်ိဳးေတြ လာလိုက္နဲ႕ လႊင့္ေနတယ္“ ဟုစမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သူ အျငိမ္းစား ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

သီခ်င္းမ်ားႏွင့္ သတင္းကဲ့သို႕ အေၾကာင္းအရာမ်ားသာ ပါ၀င္ျပီး ယင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ လက္ရိွျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပည္တြင္း ျပည္ပအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေ၀ဖန္ခ်က္၊ သံုးသပ္ခ်က္ကဲ့သို႕ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ား ႏွင့္ ရုပ္သံေရဒီယိုမ်ား မွ သတင္းမ်ားကို စကားျပန္ဟန္ႏွင့္ တင္ဆက္သည့္ ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသတင္းမ်ားကို ေန႕စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ နားေထာင္သူတစ္ဦးက ေျပၾကားသည္။

No comments: