အသားျဖဴသူေတြ သထိထား၊ အေရျပား ကင္ဆာေရာဂါ ပိုမိုျဖစ္ပြားႏုိင္။

အေရျပားရွိ မယ္လ္နင္ဓာတ္ဟု ေခၚေသာ ေရာင္ျခယ္ဓာတ္နည္းေသာ အသားျဖဴသူမ်ားသည္ အသားညိဳသူ မ်ားထက္ အေရျပားကင္ဆာ ပိုမိုျဖစ္ ပြားႏိုင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး၊ အေရျပားေရာဂါကုဌာန၊ အေရျပား အထူးကု ဆရာ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ စိုး၀င္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

အေရျပားကင္ဆာေရာဂါသည္ အေရျပားရွိသည့္ေနရာတိုင္းတြင္ ျဖစ္ ႏိုင္ေသာ္လည္း လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အေရျပား ပံုစံခ်င္း မတူညီေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အေျခအေနကြာျခားမႈ ရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာစိုး၀င္းဦး က ေျပာသည္။

အေရျပားကင္ဆာေရာဂါသည္ ေန ေရာင္ျခည္တြင္ပါရွိေသာ ခရမ္းလြန္ ေရာင္ျခည္ ထိေတြ႕မႈမ်ားျခင္းေၾကာင့္ အဓိကျဖစ္ပြားရျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းေရာင္ ျခည္ေၾကာင့္ အေရျပားအတြင္းရွိ မ်ဳိး႐ိုး ဗီဇကလာပ္စည္း(DNA) မ်ား ပ်က္စီး သြားေသာေၾကာင့္ ပံုမွန္လမ္းေၾကာင္း မွေျပာင္းကာ ကင္ဆာဆဲလ္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎င္းက ရွင္းျပသည္။

ထို႔ျပင္ အေရျပားကင္ဆာျဖစ္ပြားေစ ေသာအခ်က္မ်ားထဲတြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ၾကာရွည္စြာျဖစ္ပြားျခင္း၊ ေဆးလိပ္ ေသာက္သူမ်ားတြင္ နီကိုတင္းဓာတ္ ေၾကာင့္ ႏႈတ္ခမ္းတြင္အပူဒဏ္ရာ ၾကာ ရွည္စြာျဖစ္ျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္တြင္ အနာ ၾကာရွည္စြာျဖစ္ျခင္း စသည့္ အေရျပား ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ကတၱရာ၊ က်ပ္ခိုး၊ ပိုးသတ္ေဆး စသည့္ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ ထိေတြ႕မႈမ်ားျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဓာတ္သတၱဳပစၥည္းမ်ား ခႏၶာကိုယ္တြင္း ၀င္ေရာက္သြားျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း စေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အေရျပား ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္ဟု ေဒါက္တာစိုး၀င္းဦးက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားျဖစ္ၿပီး ေနာက္က်န္ရွိခဲ့ေသာ အမာရြတ္မ်ား သည္ ပံုမွန္အသားေကာင္းမ်ားမဟုတ္ သည့္အတြက္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္လာသည္ ႏွင့္အမွ် အခ်ိန္မေရြး ေျပာင္းလဲသြား ကာ အေရျပားကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ပြား ႏိုင္သည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

အေရျပားကင္ဆာေရာဂါလကၡဏာ မ်ားစြာရွိသည့္အနက္ မွဲ႔ကင္ဆာသည္ အဆိုးဆံုးျဖစ္ၿပီး ေနေလာင္အသားမာ ဖုမ်ား၊ မွဲ႔၊ မွဲ႔ေျခာက္မ်ား အရြယ္အစား ႀကီးမားလာျခင္း၊ ပံုစံေျပာင္းလာျခင္း၊ ေသြးထြက္လာျခင္း၊ ေနႏွင့္ထိေတြ႕မႈ မ်ားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အဖု၊ အက်ိတ္၊ အလံုးႏွင့္ အနီကြက္မ်ားျဖစ္ေပၚျခင္းႏွင့္ အနာမ်ားမေပ်ာက္ဘဲ ၾကာရွည္စြာ ရွိေနျခင္း စေသာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း သိရသည္။

အေရျပားကင္ဆာမွာ အသက္ ၅၀ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ လူႀကီးမ်ားတြင္ ပိုအျဖစ္ မ်ားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေနာက္ႏိုင္ငံ မ်ားထက္ ျဖစ္ပြားမႈနည္းသည္။

အေရျပားကင္ဆာကို ခဲြစိတ္ကုသ ျခင္း၊ ေရာင္ျခည္ျပျခင္း(ဓာတ္ကင္ျခင္း) ကင္ဆာေဆးသြင္းျခင္း၊ ေရာဂါအေျခ အေန၊ လူနာ၏အေျခအေနႏွင့္ လူနာ တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ အျခားေရာဂါ မ်ား၏ အေျခအေနမ်ားေပၚမူတည္ၿပီး ေပါင္းစပ္ကုသျခင္း နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကုသႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

အေရျပားကင္ဆာေရာဂါကို ေစာစီး စြာ သိရွိၿပီး ကုသႏိုင္ရန္ အေရျပားတြင္ မွဲ႔၊ မွဲ႔ေျခာက္၊ အသားပို၊ အမွတ္မ်ား ေျပာင္းလဲလာျခင္း၊ အနာမက်က္ျခင္း မ်ားျဖစ္လာပါက သတိျပဳမိရန္ လိုအပ္သည့္အတြက္ မိမိခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးရွိ အေရျပားမ်ားကို အလင္းေရာင္ေကာင္းစြာရသည့္ အခန္းအတြင္း ကိုယ္လံုး ေပၚမွန္ႏွင့္ လက္ကိုင္မွန္ကို အသံုးျပဳ ကာ မိမိဘာသာ ပံုမွန္စစ္ေဆးသင့္သည္ ဟု ေဒါက္တာစိုး၀င္းဦးက ေျပာသည္။

အေရျပားအထူးကု ဆရာ၀န္ႀကီးတစ္ဦးကလည္း အေရျပားကင္ဆာေရာဂါသည္ မ်က္ႏွာအေရျပားတြင္ အျဖစ္အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပြားေၾကာင္း၊ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေနေရာင္ျခည္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ သည္ဟု ေျပာၾကားသည္။


Ref: MMTimes

No comments: