စကၤာပူ ရိွ Tampinese အျမန္ကားလမ္းေပၚမွ ေလယာဥ္ပ်ံၾကီး။

၄င္းေလယာဥ္ ကိုယ္ထည္ကို ကားျဖင့္ သယ္ေဆာင္လာစဥ္ လမ္းေပၚမွ တံတားအျမင့္နဲ႕ မလြတ္၍ ကားေရွ႕ဘီးကို ေလေရွာ့ကာ သယ္ခဲ့ရေၾကာင္း www.stomp.com.sg မွ ဖတ္လိုက္ရပါသည္။
http://singaporeseen.stomp.com.sg/singaporeseen/viewContent.jsp?id=38407


No comments: