အတြင္းတိမ္ေၾကာင့္ မ်က္စိအမ်ားဆံုးကြယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္မ်က္စိကြယ္ႏိုင္သည့္ လူဦးေရသည္ ေျခာက္ေသာင္းမွ ကိုးေသာင္းေက်ာ္အထိရွိေနၿပီး အတြင္း တိမ္ေရာဂါသည္ မ်က္စိကြယ္ေစသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းအျဖစ္ရွိေနသည္။

“အတြင္းတိမ္ေရာဂါဟာ မ်က္စိ ကြယ္မႈအားလံုးရဲ႕ ၆၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ရွိေနပါတယ္”ဟု မ်က္စိအထူးကု ဆရာ ၀န္မ်ားအဖြဲ႕ဥကၠ႒ပါေမာကၡေဒါက္တာ ျမေအာင္က ဆိုသည္။

က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၏ စာရင္းမ်ား အရ အတြင္းတိမ္ေရာဂါၿပီးေနာက္ ေရတိမ္ေရာဂါ၊ မ်က္စိအေနာက္ပိုင္း ေရာဂါ၊ မ်က္ခမ္းစပ္ေရာဂါ၊ မ်က္ၾကည္ လႊာေရာဂါႏွင့္ မ်က္စိထိခိုက္ဒဏ္ရာ မ်ားသည္ မ်က္စိကြယ္ေစသည့္ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္ အစဥ္လိုက္ရွိ ၾကသည္။

ေဒါက္တာျမေအာင္က ယခု ေနာက္ ပိုင္းတြင္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ၊ ေသြးတိုးေရာဂါ တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ မ်က္စိေရာဂါမ်ားလည္း အျဖစ္မ်ားလာေၾကာင္း ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္း က်င္းပခဲ့ေသာ ၎င္းအသင္း၏ ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံ၌ ေျပာၾကားသည္။

“က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနရဲ႕ ၁၉၉၇-၉၈ မ်က္ခမ္းစပ္ႏွင့္ မ်က္မျမင္ ကာကြယ္ေရး စီမံခ်က္စစ္တမ္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မ်က္မျမင္ဦးေရ ခုနစ္ သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး အဲဒီဦးေရအရ လူဦးေရ တစ္သိန္းမွာ ၆၀၀ ေလာက္ မ်က္စိ ကြယ္ေန တယ္”ဟု ၎င္းက ဆိုသည္။

ေဒါက္တာျမေအာင္က ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ မ်က္စိအထူးကုဆရာ၀န္ ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္အတြက္ လူဦးေရ သံုးသိန္း၌ တစ္ဦးႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

“မ်က္စိအထူးကုဆရာ၀န္ေတြအားလံုးက တစ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ကို အတြင္းတိမ္ ေရာဂါေ၀ဒနာရွင္ သံုးေသာင္းေလာက္ ခြဲစိတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး မ်က္စိကုဌာနေတြ မရွိတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြကိုလည္း နယ္ထြက္ ခရီးစဥ္အျဖစ္သြားေရာက္ၿပီး ခြဲစိတ္ ကုသေပးခဲ့တယ္”ဟု ၎င္းက ဆိုသည္။

ေဒါက္တာျမေအာင္က မွတ္တမ္းမ်ားအရ ရန္ကုန္ မ်က္စိေဆး႐ံုႀကီး တစ္ခုတည္းပင္လွ်င္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အထိ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ နယ္ခရီးစဥ္မ်ား၌ စုစုေပါင္း မ်က္စိ ေ၀ဒနာရွင္ ၄၅ç၀၀၀ ခန္႔ ခြဲစိတ္ကုသ ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၎င္းတြင္အတြင္းတိမ္ေရာဂါ ေ၀ဒနာရွင္ ၇ç၀၀၀ နီးပါး ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

မ်က္ခမ္းစပ္ႏွင့္ မ်က္မျမင္ကာကြယ္ ေရးစီမံခ်က္ မန္ေနဂ်ာေဒါက္တာ ခင္ၿငိမ္းလင္းကလည္း ယခင္က ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ မ်က္ခမ္းစပ္ေရာဂါသည္ မ်က္စိကြယ္ေစသည့္ အဓိကအေၾကာင္း ရင္း တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ မ်က္ခမ္းစပ္ေရာဂါ ျဖစ္ပြား ႏႈန္းသည္ လူ ၁ç၀၀၀ တြင္ တစ္ဦးမွ ငါးဦးႏႈန္းအထိသာရွိေတာ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“စီမံခ်က္အေနနဲ႔ ေရွ႕တက္လာတဲ့ မ်က္စိကြယ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြကို ျပင္ပလူနာၾကည့္႐ႈျခင္း၊ ခြဲစိတ္ကုသ ျခင္း၊ ေက်းရြာအေရာက္ မ်က္စိက်န္းမာ ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း၊ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးမွာ စစ္ေဆးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔အတူ ဆန္းစစ္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္”ဟု ၎င္းက ဆိုသည္။

No comments: