သံအမတ္နာမည္ ခြ်န္တြန္း။

ဒီေန႕သတင္းစာထဲမွာ ဖတ္လိုက္ရလို႕ မ်ွေ၀လိုက္ပါတယ္။

1 comment:

yu said...

http://www.youtube.com/watch?v=_ieNWXtDs-4&feature=PlayList&p=C5388AC43BABD131&index=7