ႏိုင္ငံ့တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္…၊ ျပည္ပတြင္ေရာက္ရိွလုပ္ကိုင္ေနေသာ ျမန္မာမ်ား ေရာက္ရိွႏိုင္ငံ၌ အစဥ္မေျပ၍ ျပန္လာလွ်င္ လယ္စိုက္၊ ငါးေမြး၊ ေရာ္ဘာစိ

2 comments:

ေႏြလိွုင္ႆုန္း said...

ဟားဟား သေဘာက်တယ္ဗ် ။ တစ္ဟီးဟီး ရီသြားပါတယ္

Anonymous said...

ခိုးထြက္တဲ႔သူေတြအေနနဲ႔လည္း ျပည္ပမွာလုပ္ေနရတဲ႔ အလုပ္ေတြက လယ္စိုက္ ငါးေမြး ေရာ္ဘာစိ အလုပ္ေတြထက္ နိမ္႔က်ျပီး အသက္အႏၱရာယ္ပါ ရွိတဲ႔ အလုပ္ေတြကို လုပ္ေနၾကရတာမ်ားပါတယ္...ဒါကို အရူးတစ္ေယာက္က တဟီးဟီး ရယ္သြားပါတယ္လုိ႔ comment ေပးသြားတာကို ကၽြန္ေတာ္ကလည္း သနားစရာ သတၱ၀ါတစ္ေကာင္အလား သူ႔ကိို ထင္မိပါတယ္...။