ေရခ်ဳိးခန္းအဆိုေတာ္ အလိုရွိ

အိႏိၵယ႐ုပ္ျမင္သံၾကား လိုင္းတစ္လိုင္းက အဆုိေတာ္ေကာင္းမ်ားကို ရွာေဖြေန ပါတယ္။ သီခ်င္းဆိုရမယ့္ ေနရာကေတာ့ လက္ေတြ႕သဘာ၀ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလိုင္းေတြ မ်က္စိေမွာက္ေနတဲ့ ေရခ်ဳိးခန္းေနရာမွာပဲျဖစ္တယ္။ "ေရခ်ဳိးခန္းအဆိုေတာ္" အမည္ရွိတဲ့ သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲကို Filmy ေဖ်ာ္ေျဖေရးလိုင္းက ထုတ္လႊင့္ျပသမွာ ျဖစ္ၿပီး ေလ့က်င့္ထားျခင္းမရွိတဲ့ အဆိုေတာ္ေတြထဲက ေရခ်ဳိးခန္းထဲမွာ သီခ်င္းဆုိၿပီး ပရိသတ္ကိုပီတိျဖစ္ေအာင္လုပ္ႏုိင္တဲ့ အဆိုေတာ္ကို ေရြးမွာျဖစ္တယ္။ၿပိဳင္ပြဲ၀င္မ်ားဟာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္နဲ႔ အထက္ရွိရမွာျဖစ္ၿပီး ေက်ာက္ျပားကပ္ နံရံ၊ ေရပန္းနဲ႔ဘံုဘုိင္ေခါင္းမ်ားမွအစ ေရခ်ဳိးခန္းနဲ႔ ခြၽတ္စြပ္တူေအာင္ စီမံျပဳလုပ္ ထားတဲ့ စတူဒီယိုခန္းထဲမွာ သီခ်င္းဆိုရမွာျဖစ္တယ္။ တကယ္ေရခ်ဳိးတဲ့အခါမ်ဳိးလို မဟုတ္ဘဲ အ၀တ္အစား၀တ္ဆင္လ်က္ သီခ်င္းဆိုရမွာျဖစ္တယ္။

Source : MMTimes

No comments: