ဘတ္စ္ကားခ မတိုးရန္ မထသ ညြန္ၾကား၊ မလုိက္နာသူမ်ားရွိေန

ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ စစ္အစိုးရက ရန္ကုန္ရွိ ခရီးသည္တင္ ဘတ္စ္ကားခ အခ်ဳိ႕ကို ယခင္ႏႈန္းအတိုင္း ေကာက္ခံရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ သတ္မွတ္လိုက္သည္။

“ခ်ထားတဲ့ ကားေတြက သီးသန္႔ေတြ၊ ခ်က္ပလက္ ဗိုက္ပူေတြ၊ ေကအမ္ဟီးႏိုးေတြ၊ ကားလတ္ ဒိုင္နာတို႔ေတြေပါ့ က်ပ္ ၅၀ က စပါတယ္။” ရန္ကုန္တိုင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လိုင္းေပါင္းစံု ထိန္းသိမ္းေရးဌာန အရာရွိတဦးက မဇၩိမ သို႔ တယ္လီဖုန္းမွတဆင့္ ေျပာျပသည္။

သို့ေသာ္လည္း ဘတ္စ္ကားမ်ား တိက်စြာ လိုက္နာမႈမရွိဘဲ အနည္းဆံုး ၅၀ က်ပ္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို အနည္းဆံုး ၁၀၀ က်ပ္ ေကာက္ခံလ်ွက္ ရွိသည္။

“ရန္ကုန္ၿမိဳ့တြင္းက ၂၀၀ ပါ။” ဟု သူက ထပ္ေျပာသည္္။

ေလာင္စာဆီ ေစ်းႏႈန္းမ်ား တက္သြားၿပီးေနာက္ ဘတ္စ္ကားခမ်ား တိုးျမွင့္ ေကာက္ခံ လာခဲ့ၾကရာ ယခင္က က်ပ္ ၂၀၀ ေကာက္ခံသည့္ လမ္းကို က်ပ္ ၅၀၀ ေကာက္ခံ ခဲ့ၾကသည္။

Source: Mizzima

No comments: