လူေတြဘာေၾကာင့္ လိင္ဆက္ဆံၾကသလဲ

လူေတြဘာေၾကာင့္ လိင္ဆက္ဆံၾကသလဲဆုိတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေၾကာင္းရင္း ၂၃၇ ခ်က္ကို စာရင္းျပဳစုထားပါတယ္။ လူငယ္အမ်ိိဳးသားနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြ ရင္းနွီးၾကရာမွာ တူညီတဲ့ စိတ္ဓါတ္လႈံ႔ေဆာ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ သုေတသီေတြက တင္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီကိစၥမွာ နွလံုးသားခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆုိတာထက္ တဏွာရာဂေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားအရြယ္ ေယာက်္ားမိ္န္းမေတြကေတာ့ လိင္ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြကိ္ု လက္ခံခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေတြကေတာ့ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆြဲေဆာင္မႈေၾကာင့္၊ ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ္ခႏၶာခ်င္းနွီးေနွာရတဲ့ အေတြ႔အၾကံဳသာယာလို႔၊ အရသာေတြ႔လို႔ျဖစ္တယ္ ဆုိတာေတြပါဘဲ။

ဒီအခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဩဂုတ္လထုတ္ Archives of Sexual Behavior မွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။ ထိပ္တန္းအေၾကာင္းျပခ်က္ ၂၅ ခ်က္က အခ်က္ ၂၀ မွာေတာ့ ေယာက္်ားေရာ မိန္းမေတြပါ သေဘာထားညီခဲ့ပါတယ္။

တကၠဆက္တကၠသိုလ္ သုေတသီေတြက ငါးနွစ္တာ အခ်ိန္ယူၿပီး သူတို႔စရိတ္နဲ႔ သူတုိ႔ လိင္ကိစၥေနာက္ကြယ္မွာ ဘာေတြရွိတယ္။ လိင္ကိစၥအတြက္ အခ်ိန္ေတြ ဘယ္လုိသံုးေနတယ္ဆိုတာကို ေလ့လာခဲ့ၾကပါတယ္။

အခုလုိ ေလ့လာခ်က္အရ ေယာက္်ားေတြက ရုပ္၀တၳဳအရသာခံခ်င္ၿပီး မိန္းမေတြက ခ်စ္ေမတၱာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္ ဆုိတဲ့အယူအဆကို ပယ္ဖ်က္လိုက္တဲ့ သေဘာေတြ႔ရပါတယ္လုိ႔ ေလ့လာေရးျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ တကၠဆက္တကၠသိုလ္ စိတၱေဗဒပါေမာကၡ ၀ီဒီမက္စ္တန္က ေျပာပါတယ္။

ပါေမာကၡမက္စ္တန္နဲ႔ အဖြဲ႔ဟာ အသက္ ၁၇ နွစ္ကေန ၅၂ နွစ္အရြယ္ထိ ေယာက်ာ္းမိန္းမ ၄၄၄ ေယာက္ကို ေမးခြန္းမ်ားေမးၿပီး လိင္ဘာေၾကာင့္ ဆက္ဆံရတယ္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းရင္း ၂၃၇ ခ်က္ကို ျပဳစုခဲ့ၾကပါတယ္။ အခုလုိ စာရင္းဇယားေတြရၿပီးတဲ့ေနာက္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၁၅၄၉ ဦးကို ဒီအေၾကာင္းရင္းေတြထဲကေန သူတို႔အေတြ႔အၾကံဳနဲ႔ ယွဥ္ၿပီးေရြးထုတ္နုိင္ခဲ့ပါတယ္။

အမ်ိဳးသားေတြဟာ လိင္ဆက္ဆံရတာနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ပိုၿပီးအခြင့္အေရး ယူတတ္ၾကတာေတြ႔ရသလုိ အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ သူတု႔ိအေပၚကို စိတ္ေက်နပ္ေအာင္ လုပ္ေပးဖုိ႔ လုိ္အပ္တယ္လုိ႔ ခံယူထားတာ ေတြ႔ရေၾကာင္း ပါေမာကၡမက္စ္တန္က ေျပာပါတယ္။

Source:Phatpa

No comments: