သတိ...ကမၻာၾကီး ပူလာေနျပီ။

အႏၲာတိက ေဒသ မွ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ အရြယ္ ရွိေဒသကို ဖံုးလႊမ္းထားေသာ ဆီးႏွင္း အလႊာႀကီးမွာ အပူခ်ိန္ တိုးလာမႈေၾကာင့္ အရည္ေပ်ာ္ခဲ့သည္ဟု အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အာကာသေလ့လာေရးဌာန နာဆာမွ အဂၤါေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ အစီအရင္ခံစာတစ္ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ ပါဆာဒီး နားရွိ နာဆာအဖြဲ႕၏ ဓာတ္ခြဲခန္း Jet Propulsion Laboratory ႏွင့္ ေကာ္လို ရာဒိုတကၠသိုလ္တို႔မွ သိပၸံပညာ ရွင္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က ထပ္မံရရွိ ခဲ့ေသာ ၿဂိဳဟ္တုဓာတ္ပံုမ်ားအရ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ တြင္ ဆီးႏွင္းမ်ား ေနရာအႏွံ႕ အလံုးအရင္းျဖင့္ အရည္ေပ်ာ္ခဲ့ေၾကာင္း ေပၚလြင္ ေနသည္ဟု ဆိုသည္။

ယခင္က ထိုသို႔ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္မရွိဟုတြက္ဆထားခဲ့ ၾကသည္။

ကိုလိုရာဒို တကၠသိုလ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ သိပၸံပညာသုေတ သနလုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဌာန၏ ၫႊန္ၾကားေရးမ·း ကြန္ရက္ စတက္ဖင္က ေျပာၾကားရာ၌ ယခုကဲ့သို႔ေသာ အတုိင္း အတာမ်ဳိးျဖင့္ အရည္ ေပ်ာ္ခဲ့ျခင္းကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဆို၏။

]]မၾကာေသးခင္ကအထိေတာ့ အႏၲာတိကကြၽန္းဆြယ္ကလြဲရင္ အႏၲာတိက ေဒသမွာ ပူေႏြးလာတဲ့ လကၡဏာမ်ဳိး မေတြ႕ခဲ့ရပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အခုေတာ့ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ေဒသႀကီးေတြမွာ ပူေႏြးလာမႈရဲ႕ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြကို စၿပီးေတြ႕ေနရၿပီ}}ဟု စတက္ဖင္က ဆိုသည္။

အႏၲာတိက ေဒသကို ဖံုးလႊမ္းထားသည့္ ဆီးႏွင္းမ်ား အရည္ေပ်ာ္ျခင္းသည္ ကြာလွမ္းသည့္ ကုန္းတြင္းပိုင္းေဒသ၊ အျမင့္ပိုင္းလတၱီတြဒ္ႏွင့္ ေျမျမင့္ပိုင္းမ်ားအပါအ၀င္ တစ္ခ်ိန္က အရည္ေပ်ာ္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခမရွိဟု တြက္ဆ ထားေသာ နယ္ေျမမ်ဳိးစံု၌ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ဆီးႏွင္းမ်ား အရည္ေပ်ာ္ျခင္းကို ၿဂိဳဟ္တု၏ စကက္ထ႐ိုမက္ထရီ (Satellite Scatterometry) ကိရိယာကို အသံုးျပဳ၍ စူးစမ္းရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုကိရိယာသည္ မ်ားမၾကာ ေသးမီကမွ ေအးခဲသြားေသာ ေရခဲ၊ သို႔မဟုတ္ ဆီးႏွင္းျပင္ေလာ၊ ေရွးႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ေအးခဲေန သည့္ ေရခဲ၊ သို႔မဟုတ္ဆီးႏွင္းျပင္ေလာ ဆိုသည္ကို ခြဲျခားေဖာ္ျပႏုိင္စြမ္းရွိသည့္ ေခတ္မီဓာတ္ပံု႐ိုက္ယူေရး ကိရိယာ (ကင္မရာ) တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။Source: Myanmar Journals

No comments: