အလ်ားတစ္ေပခဲြရိွေသာ ငါးပ်ံၾကီး တစ္ေကာင္ ကိုကိုးကြ်န္းအနီး၌ ဖမ္းမိ။


အလြန္ရွားပါးလွျပီး ေတြ႕ရခဲ့ေသာ ငါးပ်ံၾကီးတစ္ေကာင္ ကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေမလ ပထမပတ္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ကိုကိုးကြ်န္းျမိဳ႕နယ္၊ ကိုကိုးကြ်န္း၏ အေနာက္ ေျမာက္ဘက္ရိွ မီးျပကြ်န္းႏွင့္ ႏွစ္မိုင္ခန္႕အကြာ ပင္လယ္ျပင္ေရ အနက္ ေပ၁၀၀ ေက်ာ္ခန္႕တြင္ ကိုကိုးကြ်န္းမွ ေရလုပ္သားၾကီး ဦးတင္ထြန္းေအာင္ ကဖမ္းဆီး ရခဲ့သည္။

ထိုငါးပ်ံၾကီး ရဲ႕အလ်ားသည္ တစ္ေပခြဲခန္႕ ရွည္၍ ငွက္လိုေဘးႏွစ္ဖက္ က အေတာင္ကို ျဖန္႕လိုက္ လွ်င္ ေတာင္ပံတစ္ဖက္ထိပ္ ႏွင့္ အျခားတစ္ဖက္ ထိပ္ႏွစ္ေပခန္႕ရိွသည္။ ၄င္းသည္ ပင္လယ္ေရျပင္ ၌ တစ္မိုင္ခန္႕ပ်ံသန္း ႏိုင္ေၾကာင္းသိရိွရသည္။

Source: PyiMyanmar Journal

No comments: