ပိန္သူမ်ားသည္ ခႏၶာကိုယ္တြင္း၌ ၀ေနတတ္ၾကသည္။

ခႏၶာကိုယ္တြင္း၌ ရိွေနသည္ကို တကယ္တမ္း အေလးထားရမည္ မွန္ပါက ပိန္သူအေတာ္မ်ားမ်ား ဒုကၡေရာက္ ႏိုင္ၾကသည္။ သာမန္မ်က္စိျဖင့္ မျမင္ႏိုင္ေသာ ႏွလုံး၊ အသည္းႏွင့္ ပန္ကရိယကဲ့သို႕ အသက္ရွင္မႈအတြက္ အေရးပါသည့္ အဂၤါမ်ားကို ၀န္းရံေနသည့္ ခႏၶာကိုယ္ျပင္ပ အေရျပားေအာက္ စူထြက္ေနသျဖင့္ ပို၍ အႏၱရာယ္ရိွ ေၾကာင္း ယခုအခါတြင္ ဆရာ၀န္ အခ်ိဳ႕ယူဆေန ၾကသည္။

``ပိန္ေနတာနဲ႕ မ၀ဘူးလို႕ တထစ္ခ် မဆိုႏိုင္ဘူး´´ ဟု လန္ဒန္ျမိဳ႕၊ အင္ပီးရီးရယ္ ေကာလိပ္မွ ေမာ္လီက်ဴးဆိုင္ရာ ပါေမာကၡတစ္ဦး ျဖစ္သူ ေဒါက္တာ ဂ်င္မီဘဲလ္က ေျပာဆိုသည္။ ဘဲလ္ႏွင့္ သူ၏အဖြဲ႕သည္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွစ ၍လူ ၈၀၀ နီးပါးကို လူမ်ားတြင္ အဆီစုေနေသာ ေနရာ ျပသည္။ အဆီဓာတ္ျပကား ခ်ပ္ပံုမ်ားကို ဖန္တီးရန္ (mri) စက္မ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးၾကည့္ရႈခဲ့ၾကသည္။

စစ္ေဆးရရိွခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္အရ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္း အားျဖင့္မဟုတ္ဘဲ အစာကို အတိုင္းအခ်င္ျဖင့္စားကာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို ထိန္သူမ်ားသည္ သူတို႕အေနျဖင့္ စားနည္းျဖင့္ သြယ္လ်ေနေသာ္လညး္ ကိုယ္တြင္း အဆီဓာတ္မ်ားျပား ေနသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ ဟုဘဲလ္က ေျပာသည္။

ရွင္းလင္းေသာ သတိေပးခ်က္မဟုတ္ပဲ ပိန္သူမ်ားအေနျဖင့္ သူတို႕ ကိုယ္အေလးခ်ိန္မတိုး၊ က်န္းက်န္းမာမာ လညး္ရိွေနသည္ဟု မွားယြင္း၍ ေက်နပ္ေနမည္ ကို ဆရာ၀န္မ်ား စိုးရိမ္ လ်က္ရိွသည္ဟု ဆိုသည္။

ဘဲလ္ႏွင့္သူ႕၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ မ်ားအေနျဖင့္ စစ္ေဆးၾကည့္ရႈခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင့္ BMI ပုံမွန္ ၂၀ မွ ၂၅ ရိွၾကသူမ်ားသည္ တကယ္တမ္းအားျဖင့္ ကိုယ္တြင္းအဆီဓာတ္ ျမင့္မားေနၾကသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင့္ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႕ ရိွၾကသည္။

ဘဲလ္၏အဆိုအရ ကိုယ္တြင္း အဆီဓာတ္ရိွသူမ်ားသည္ အ၀လြန္ေရာဂါျဖစ္ေရး တံခါး၀ေပါက္ သို႕ ေရာက္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သူတို႕သည္ အဆီ ဓာတ္ႏွင့္ အခ်ိဳ ဓာတ္ပါေသာ အစားအစာမ်ားကို အလြန္အကြ်ံ စားေသာက္ျပီး အဆီေလွ်ာ့ခ်ေရး အတြက္ ေလ့က်င့္ခန္း မဆိုသေလာက္ သာလုပ္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ သူတို႕သည္ အမွန္တကယ္ ၀ေအာင္ မစားၾကသူပို၍ မ်ားသည္။ သဘာ၀အတိုင္း ဆိုပါက ၀မ္းဗိုက္၀န္းက်င္၌ ပထမဆံုး အဆီစုသည္ဟု သိပၸံပညာရွင္မ်ား ယူဆၾကသည္။ အခ်ိဳ႕တြင္ အျခားေနရာ၌ စတင္ အဆီစုတတ္သည္ ဟုဆိုၾကသည္။

ပံုမွန္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ရိွေနျခင္းသည္ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ ေနေၾကာင္း BMI သည္ အားကိုးရေသာ ကိရိယာတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ကြ်မ္းက်င္သူအမ်ားစု က ယူဆၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

Source: YgnTimes

No comments: