ထူးထူးဆန္းဆန္း ဓာတ္ပံု(သူဘယ္သူလဲ)

က်ေနာ္ကို က်ေနာ့္မိတ္ေဆြတစ္ဦးက အီးေမးလ္နဲ႕ ဓာတ္ပံုေလးတစ္ပံုလွမ္းပို႕လိုက္ပါတယ္။
ျပီးေတာ့ စာတိုေလးေရးထားပါတယ္။

What a loving and caring couple.What a respectful tradition to parents in law.What a shameful and disgrace civil servants.What a funny fashioned lady she is....
She is …….သူမဘယ္သူလဲဆိုတာကေတာ့ စဥ္းစားၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။

No comments: