ဖခင္ျဖစ္လိုသူ ေရပူမခ်ဳိးႏွင့္

သားသမီး ရယူလိုၾကသည့္ ေယာက်္ားမ်ားသည္ ေရပူကို တာရွည္ေရခ်ဳိးျခင္း မ်ားေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေၾကာင္း ေယာက်္ား မ်ား မ်ဳိးေအာင္ျခင္းအေပၚ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္က ေဖာ္ျပသည္။ သံုးႏွစ္ၾကာခဲ့သည့္ ေရွ႕ေျပး စမ္းသပ္မႈတြင္ ေယာက်္ား ၁၁ ေယာက္ ပါ၀င္ခဲ့ရာ ေရပူခ်ဳိးျခင္းသည္ ေယာက်္ား တစ္ဦးအတြက္ ျမံဳသြားႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိသည္ဆိုေသာ ယံုတမ္း စကားသည္ အနည္းႏွင့္အမ်ား မွန္ႏိုင္ ေၾကာင္းေတြ႕ရွိခဲ့သည္။
Source: MM Times

1 comment:

Thiha Kyaw Zaw said...

ေဆာင္းတြင္းမွာ - 22° F ( -30° C ) ေလာက္အထိက်တတ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္ေနတဲ့ ေနရာမွာ ေရပူမခ်ိဳးပဲ ေရွာင္ရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒုကၡပါပဲ။ ေရပူခ်ိဳး
လို ့ ၿမံဳမၿမံဳေတာ့ မေျပာတတ္ဘူး၊ ေရေအးနဲ ့ ခ်ိဳးရင္ ခဲသြားမွာေတာ့ အမွန္ပဲ။ ဟီးဟီး