ရန္ကုန္ သၾကၤန္မွ ဓာတ္ပံုမ်ား။

က်ေနာ္ ၾကားရသေလာက္ေတာ့ ဒီႏွစ္ သၾကၤန္ရန္ကုန္မွာ စည္ကားတယ္ဆိုပဲ။ တီး၀ိုင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္းရန္ကုန္မွာပဲဆိုေတာ့ ကဲလို႕ေကာင္းေနၾကမွေပါ့။


No comments: