နားမလည္သည္မ်ားကိုေမးခ်င္ပါတယ္ ဦးမင္းေဆြ။က်ေနာ္ဒီေန႕ ျမန္မာသတင္းစာကိုဖတ္ေတာ့ ငါးမင္းေဆြဆိုလား ဖားမင္းေဆြ ဆိုလား သူေရးသည့္ “ဖားမင္းေဆြ စက္ဘီးစီးေနသည္၊ လမ္းေဘးဖုန္းကို သံုးေနသည္ ” ကိုဖတ္မိျပန္ပါသည္။သူ႕ကို သူ႕ရဲ႕အသိမိတ္ေဆြက ျပည္ပတြင္ထုတ္ေ၀သည့္ အင္တာနက္ဂ်ာနယ္ျဖစ္သည့္ မဇၥ်ိမဂ်ာနယ္တြင္ပါသည့္ သူ႕ေဆာင္းပါးအေၾကာင့္ေ၀ဖန္ထားတဲ့သတင္းတစ္ပုဒ္အေၾကာင္း သူထံသို႕ေျပာျပေၾကာင္းႏွင့္ သူသည္ အင္တာနက္ကိုၾကားသာၾကားဖူးသည္ မၾကည့္ဖူးေၾကာင္းေျပာထားပါသည္။က်ေနာ္နားလည္ထားသည့္္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အင္တာနက္မွာ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ Web Sites ေတြကို ပိတ္ထားရက္ႏွင့္ သူ႕ရဲ႕မိတ္ေဆြကဘယ္လို ဘယ္နညး္ႏွင့္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္ကို နားမလည္မိပါ။ သူေျပာသည့္ သူ႕မိတ္ေဆြဆိုသည္မွာ အစိုးရမွ အေကာင္းၾကီးၾကီး သတၱ၀ါလား။ မသိပါ။ ဒါမွ မဟုတ္ အခြင့္ထူးခံလူတန္းစားလား။


ေနာက္တစ္ခုမွာ ထမင္းငတ္တဲ့ဗိုက္က က်ည္ဆန္မေၾကာက္ဘူး ကိုသူကရွင္းျပသြားပါသည္။ ဒါေပမယ့္ သူ႕ရဲ႕ ရွင္းျပပံုမွာ တခ်ိန္က ဦးေန၀င္းေျပာခဲ့ေသာ စစ္တပ္က ျပစ္ရင္ တည့္တည့္ျပစ္တယ္ ဆိုတဲ့ပံုစံျဖစ္ေနသည္။ လူတစ္ေယာက္ကို အခန္းထဲတြင္ ၂ ရက္ခန္႕ထည့္ထား၍ ထမင္းငတ္ခံခိုင္းကာ ေသနတ္ႏွင့္ျပစ္သတ္ေသရန္ ေျပာထားသည္။သူသည္ သူ႕ကိုေ၀ဖန္ထားသည့္ေဆာင္းပါးကိုနားမလည္၍လားမသိပါ။လူတစ္ေယာက္လက္ထဲတြင္ ထမင္းပန္းကန္ႏွင့္ ေသနတ္ တစ္ဖက္ဆိုပါက ထမင္းရိွေန၍ က်ည္ဆန္မေၾကာက္ပဲ ထမင္းရရိွ၍ ေသ၀ံပံုကိုု သူနားမလည္ပဲ အာဏာရွင္လုပ္ရပ္ေတြသာ သူဆီမွာ ဘာလို႕ရွိေနပါသလဲ။


သူ႕ထံတြင္ လယ္မ်ား၊ ငါးကန္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာလယ္သမား တစ္ဦးျဖစ္ျပီး ရန္ကုန္တြင္ အိမ္ခန္းမ်ား၊ လံုးခ်င္းတိုက္မ်ား၊ကား ႏွင့္ လက္ကိုင္ဖုန္းပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းေျပာထားပါသည္။
ေနာက္ပိုင္းတြင္ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕လို၍ ေရာင္းခ်လိုက္ျခင္းျဖစ္တယ္လို႕ ဆိုသည္။
ေအာက္ဆံုးတြင္ေတာ့ ေဆာင္းပါးေခါင္းစဥ္ျဖစ္ေသာ သူသည္ ကိုယ္ပိုင္ကားမစီးေၾကာင္း၊ လက္ကိုင္ဖုန္းမကိုင္ပဲ လမ္းေဘးဖုန္းကို သံုးေနပါသည္ဟုဆိုျပန္သည္။ နားမလည္ပါ။


2 comments:

Anonymous said...

မိုက္လိုက္သည့္အေကာင္ရယ္…
ျမန္မာသတင္းစာမ်ား သြားဖတ္ေနေသးတယ္…

William W.L.K said...

Amused to see Anonymous' comment.