တင္ဇာေမာ္ ထပ္မံအိ္မ္ေထာင္ျပဳလုိက္ျခင္း။

ျမန္မာအႏုပညာ ေလာက၏ ထံုးစံအတုိင္း အဆိုေတာ္ တင္ဇာေမာ္ တစ္ေယာက္ အဂၤလန္မွ အျပန္ အဂၤလန္တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ မိုက္ကယ္ေအာင္ ေခၚ ကိုေက်ာ္စိုးေအာင္ ႏွင့္ ေမလ ၅ရက္ေန႕ က လက္ထပ္လိုက္ေၾကာင္း ျမန္မာဂ်ာနယ္တစ္ခ်ိဳ႕ တြင္ေဖာ္ျပထား သည္ ကိုေတြ႕လိုက္ရသည္။
ထပ္မံအိမ္ေထာင္ ျပဳဦးမည့္ အႏုပညာရွင္တစ္ဦးမွာ မ်ိဳးသႏၱာထြန္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

No comments: