မိမိအမွားကို မိမိတာ၀န္မယူုတတ္္ျခင္း။

ကြ်န္ေတာ္ဒီေန႕ စေနေန႕ရံုးပိတ္ရက္ ေန႕လည္ပိုင္းတြင္ ေစ်းမွအျပန္ စာတုိက္ပံုး ကိုဖြင့္၍ စာရိွမရိွ စစ္ခဲ့ရာ Courts Electronic Store မွ Credit Application Approved Letter/Card တစ္ေစာင္ကို ထူးဆန္္းစြာရရိွခဲ့ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဤစာမွာ ကြ်န္ေတာ္္မသိေသာ ကြ်န္ေတာ္အိမ္လိပ္စာ ေပးထားေသာသူ ကို လိမ္မူထားေသာေၾကာင္ ့ျဖစ္သည္။
ထုိသူမည္သူနည္း။ ဘာေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္္အိမ္လိပ္စာကို က်ေနာ္မသိပဲ အသံုးျပဳပါသနည္း အကယ္၍ ျပႆနာျဖစ္လာပါက မည္သူေျဖရွင္းေပးမည္နည္း။ (ျပႆနာျဖစ္ပါက ၄င္းလိပ္စာရိွ ပစၥည္းမ်ားကို သိမ္းယူတတ္သည္ဟု ၾကားဖူးသည။္) ေမးခြန္းမ်ားစြာ မိမိကိုယ္ကို ေမးမိသည္။ အေျဖကာေပၚမလာ။ ေနာက္ဆံုးတြင္ေတာ့ အတူေန သူငယ္ခ်င္းကိုေမးမိသည္။ (အတူေနသူငယ္ခ်င္း ဆိုေသာ္လညး္ အခ်ိန္တိုင္းမွာ သူ႕ခ်စ္သူေကာင္မေလးႏွင့္သာ အခ်ိန္ကုန္ေလ့ရိွျပီ တစ္ပတ္မွ တစ္ခါေလာက္စကားေျပာျဖစ္။) ဤနာမည္ျဖင့္ သူငယ္ခ်င္းရိွမရိွကို။ ထုိအခ်ိန္က်မွ သူငယ္ခ်င္းက သူ႕ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္း ကြ်န္ေတာ္ လိပ္စာ ကိုအသံုးျပဳ၍ application apply ျခင္းကို သူပင္မသိေၾကာင္း ေျပာျပျပီး သူ ထုိသူ႕ထံဖုန္းဆက္၍ ေျပာမည္ဟု ကြ်န္ေတာ္ကိုကတိေပးသည္။
မၾကာပါဘူး ထိုသူ ကြ်န္ေတာ္ထံဖုန္းဆက္လာသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္မွာ သူလုပ္မိသည့္ အမွားအတြက္ ေတာင္းပန္မည္ဟု ထင္ထားေသာ္လညး္ သူ၏ အသံမွာ စိတ္ဆိုးေနသည့္ပံုပင္ ေပါက္ေန၍ ကြ်န္ေတာ္ ကပင္ ေတာင္းပန္ရမည္ ပံုေပၚေနသည္။ ဘယ္စာရတာလဲ။ ဘာေရးထားလဲ။ ဘယ္တံုးကပို႕တာလဲ။ စံုေနတာပဲ။ ေမးခြန္းေတြေမးသည္။ ျပီးေတာ့ သူ မလုပ္ေၾကာင္း Courts မွ အလိုလိုပို႕တာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ ဒီလိုနဲ႕ ကြ်န္ေတာ္ ခံႏိုင္ရည္ ေတြကုန္ခမ္းလာကာ အိုေက အေၾကာင္းမဟုတ္ဘူး။ အခု Courts ေခၚျပီး Verify လုပ္လိုက္မယ္ ဆိုျပီးေျပာလိုက္သည္။
Courts က မန္ေနဂ်ာက ေျပာပါသည္။ ထုိသူ၏ IC, Pay-slip မ်ားက Courts ကို အလိုလိုေရာက္လာျပီး apply မလုပ္ဘူးတဲ့။ ျပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္မေက်နပ္လွ်င္ ထိုသူကို လိပ္စာ အတုသံုးမႈႏွင့္ အေရးယူေပးမည္ ဟုေျပာပါသည္။ ေတာ္ေတာ္ကို ရႈပ္ကုန္ျပီ။
ဘာလုပ္ရမွန္းမသိ။ ျမန္မာျပည္မွ လာသည့္ လူအတူတူခ်င္း မလို႕သာ ဒီေလာက္ သည္းျငီးခံမိသည္။ ဒါေပမယ့္ သူ႕လုပ္ရက္ကိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္ ရြံရွာသြားမိသည္။ မိမိျပဳမိေသာ အမွားအတြက္ တာ၀န္မယူတတ္ေသာ ထုိသူအတြက္ ေနာက္တြင္ ဒီထက္ပိုဆိုးေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား ထပ္မံမျဖစ္ပြားရန္ အျမန္ဆံုးရပ္တန္းကရပ္ႏိုင္ရန္ ဤစာျဖင့္ ေဖာ္ျပ လိုက္ရပါသည္။

No comments: