ၾကားမိရသည့္ သတင္းတစ္ခ်ိဳ႕။

လြန္ခဲ့ေသာ တနဂၤေႏြေန႕ကရန္ကုန္က အသိမိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ စင္ကာပူသို႕ သင္တန္းတက္ရန္ ေရာက္ရိွလာသည္။ ေရာက္ေရာက္ျခင္းပင္ သူက သူႏွင့္အတူေလယာဥ္ တစ္စီးတည္းစီး ခရီးသြားမိတ္ေဆြ အေၾကာင္းေျပာျပသည္။ ထုိမိတ္ေဆြက ကတံုးၾကီးျဖင့္ စကၤာပူသို႕ တစ္ေက်ာ့ျပန္ခရီး ျပန္လာျခင္းျဖစ္သည္။ သူ၏အမႊာညီအကိုေတာ္ သူမွာလည္း သူႏွင့္ ေသြးမတူသ၍ သူ႕ကိုကူညီမရ။ သူ႕အဖို႕ေတာ့ ေလာကဓံတရားမ်ား ကိုၾကံ႕ၾက႕ံခံႏုိုင္ရန္မလြယ္ကူ။ မိမိျပဳေသာ ကံ မိမိခံရျခင္းျဖစ္မည္။

ေနာက္တစ္ခုၾကားရသည္မ်ားမွာ ျပည္ပသို႕ထြက္ခြာ၍ အလုပ္လုပ္မည့္သူမ်ား ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈ ဘဏ္တြင္ စာရင္းဖြင့္ရမည္ဆိုျခင္းပင္။ ေနာင္တြင္ တရား၀င္ေငြလြဲ ျခင္းမ်ား ကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ အဓိကမွာေတာ့ သူတို႕ ႏိုင္ငံျခားေငြလုိေန၍ ျဖစ္ျပီး ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ား ကို ထပ္မံသတ္လိုျခင္းျဖစ္သည္။ ေပးထားသည့္ အခြန္ေငြ ၁၀% ကို မေလာက္ေသး။ ထပ္မံ လည္ပင္းညစ္ျခင္ျပန္သည္။ ဒါ့အျပင္ ၾကားဖူးၾကမည္ ထင္ပါသည္။ မီွခို ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္ သူမ်ား ၄င္းတို႕၏ လက္မွတ္ကို စြန္႕လႊတ္သည့္ အခါ စင္ကာပူေဒၚလာ ၂၁၆၀ ထပ္မံေပးရသည္။ မိမိအိမ္ေထာင္ဖက္ ႏိုင္ငံျခားသားျဖစ္က ထိုသူျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ျပန္သည္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ သက္တမ္းတိုးလိုလွ်င္ျဖစ္ေစ စင္ကာပူ ေဒၚလာ ၅၀၀ စရံေပးရမည္ျဖစ္သည္။

ေနာက္တစ္ခုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအဖို႕ေတာ့ ေလဆိပ္သစ္ၾကီးျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ေလဆိပ္ကို ေမလ ၂၅ရက္ေန႕တြင္ စတင္ အသံုးျပဳေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ အသံုးမျပဳခင္ကတည္းက ပင္ မိုးရြာလွ်င္ မိုးမ်ား စယိုေနပါေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။
ထုိအျပင္ ထိုေလဆိပ္အတြင္းရံုးခန္းမ်ား ကိုျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္လွ်င္လည္း ၄င္းကန္ထရိုက္တာမ်ားကို ပင္ အသံုးျပဳရမည္ဆိုျခင္းပင္။ အေၾကာင္းမွာ ထုိေလဆိပ္၏ ေရွာင္ရန္ ေဆာင္ရန္တို႕ကို ၄င္းတို႕ပင္သိေသာေၾကာင့္ဟုဆိုသည္။

ေနာက္တစ္ခုမွာ Myanmar Blog ေလာကတြင္ အျငင္းပြားမႈၾကီးတစ္ခု ေပၚေပါက္ေန ေၾကာင္းသိရိွရသည္။ ၄င္းမွာ ျမန္မာစာ စာလံုးေပါင္းသတ္ပံု အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားက ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ ညီလင္းဆက္ႏွင့္ ေမဗလစ္ ကဲ့သို႕ပင္။ အျခား ႏုိင္ငံမ်ားရွိ blog community တြင္ေတာ့ ဤသို႕သတင္းမ်ား မၾကားဖူးပါ။ အုပ္စုဖြဲ႕ျခင္းမ်ားကို လညး္ မေတြ႕ဖူးေသးပါ။ သို႕ေသာ္ ေကာင္းေသာဖြဲ႕စည္းျခင္း ျဖစ္ပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ ေကာင္းေတာင္းလွ်က္။

No comments: