အႀကီးမားဆံုး ၾကယ္ေပါက္ကြဲမႈႀကီး ျဖစ္ပြား ေနထက္ အဆဘီလ်ံ ၅၀ ပို၍ေတာက္ပခဲ့။

အလြန္ႀကီးမားေသာ ၾကယ္တစ္လံုးေပါက္ကြဲရာမွ ေနထက္ အဆေပါင္းဘီလ်ံ ၅၀ ပိုေတာက္ပ ေသာ အေရာင္မ်ားျဖင့္ လင္းလက္ေနသည္ကို နကၡတၱေဗဒပညာရွင္မ်ား အံ့ဘနန္းျမင္ေတြ႕ခဲ့ၾကသည္ဟု အေမရိကန္ နာဆာအာကာသအဖြဲ႕မွ ေမလ ၇ ရက္ေန႔က ေၾကညာသည္။

``ေလ့လာခဲ့ရသမွ် ၾကယ္ေပါက္ကြဲမႈ ေတြထဲမွာ အခုေပါက္ကြဲမႈကေတာ့ အထြတ္အထိပ္ပါပဲ´´ ဟု ၿပီးခဲ့ေသာ ေဆာင္းဦးေပါက္ရာသီက စတင္ေပါက္ကြဲ ခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ ခဲ့ၾကေသာ နာဆာအေထာက္အပံ့ခံ အဖြဲ႕မ်ား၏ေခါင္းေဆာင္ အဲလက္ ဖီးလစ္ပင္ကိုက ဆိုသည္။

ေပါက္ကြဲမႈမွ ေပၚထြက္လာေသာ အလင္းပမာဏႏွင့္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ကို ေတြ႕ရ၍ တအ့ံတၾသျဖစ္ၾကရပါသည္ ဟုလည္း ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ ေမာင့္ဟမ္မီလ္တန္ေတာင္ထိပ္ရွိ လစ္ နကၡတ္ေလ့လာေရးစခန္းႏွင့္ ဟ၀ိုင္ယီ ျပည္နယ္ ေမာ္နာကီယာေတာင္ထိပ္ရွိ ကက္နကၡတ္ေလ့လာေရးစခန္းမ်ားမွ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဖီးလစ္ပင္ကိုက ေျပာသည္။

ဆူပါႏိုဗာ SN 2006 အမည္ တပ္ထားေသာ ယင္းေပါက္ကြဲမႈသည္ ထုထည္အလြန္ႀကီးမားေသာ ၾကယ္ႀကီး တစ္လံုးသက္တမ္းကုန္ဆံုး၍ ေပါက္ကြဲ ျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္ဟုလည္း နာဆာအဖြဲ႕ ၏ ခ်န္ဒရာအိတ္စေရး နကၡတ္ ေလ့လာ ေရးစခန္းမွ ေလ့လာေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္မႈေခါင္းေဆာင္ ဘာကေလၿမိဳ႕ ရွိ ကယ္လီဖိုးနီးယား တကၠသုိလ္မွ ေဒ့ဗ္ပူေလက ဆိုသည္။

ဆူပါႏိုဗာ SN 2006 ၏ အလြန္ အမင္းေတာက္ပသည့္ အလင္းေရာင္သည္ ရက္ေပါင္း ၇၀ ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။
ဗဟိုခ်က္မွ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္ ထုတ္လႊတ္မႈ မရွိေတာ့ေသာေၾကာင့္ ဗဟိုခ်က္ဆြဲငင္အားျဖင့္ ေပါက္ကြဲပ်က္ စီးေနေသာ ဧရာမၾကယ္ကို ဆူပါႏိုဗာ ဟုေခၚသည္။သို႔ေသာ္ ေရဒီယိုသတၱိၾကြ ဂမ္မာေရာင္ျခည္မ်ားေၾကာင့္ အမႈန္မ်ား ေျပာင္းလဲသြားရာမွ စြမ္းအင္ေလ်ာ့ပါး သြားျခင္းျဖင့္လည္း ဆူပါႏိုဗာေပါက္ကြဲ မႈမ်ဳိးျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု နကၡတၱေ၀ဒပညာ ရွင္တို႔က ဆုိသည္။

ဆူပါႏိုဗာအျဖစ္ ေပါက္ကြဲေတာ့ မည့္ၾကယ္တစ္လံုး၏ အနည္းဆံုးထုထည္ ပမာဏသည္ ေနထက္ရွစ္ဆပိုႀကီးရ မည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးေတြ႕ခဲ့သည့္ ွ ဆူပါႏိုဗာမွာ ေနထက္ အဆ ၁၅၀ ပိုႀကီးေနသည္။

Source: MMTimes

No comments: