ထက္ထက္မိုးဦး တစ္ေယာက္ဘန္ေကာက္တြင္ ဟိုတယ္ဖြင့္ရန္ျပင္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ နာမည္ႀကီး သရုပ္ေဆာင္ ထက္ထက္မိုးဦးက ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္ Baiyok တာဝါအနီးရွိ မက္ကာစန္အင္း ဟိုတယ္(MAKKASAN INN HOTEL) ကို ႏွစ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ငွားရန္လုပ္ကိုင္ရန္ အဆိုပါဟိုတယ္ ပိုင္ရွင္ထံသို႔ ကမ္းလွမ္းထားေၾကာင္း ယင္းဟိုတယ္ ေအာက္ထပ္၌ ပင္လယ္စာ စားေသာက္ဆိုင္ဖြင့္ လွစ္ထားသူ မစၥတာထံုခ်ိဳင္းက ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႕တြင္ ေျပာၾကားသည္။
အဆိုပါ ဟိုတယ္ကို ႏွစ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ငွားရမ္း လုပ္ကိုင္ရန္ ကမ္းလွမ္းထားသည္မွာ ႏွစ္လခန္႔ ရွိျပီျဖစ္ျပီး သေဘာ တူညီမႈ တစ္စံုတစ္ရာ မရရွိေသးေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။ မက္ကာစန္ အင္းဟိုတယ္မွာ လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္ခန္႔က စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး Baiyok တာဝါ၊ Big C ၊ Centeral World Palza ၊ Platinum ၊ Pratunam Market တို႔ႏွင့္နီးေသာ အခ်က္ခ်ာ က်သည့္ေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။
မက္ကာစန္အင္း ဟိုတယ္တြင္ အထပ္ေျခာက္ထပ္ပါဝင္ျပီး အခန္းစုစုေပါင္း ၄၀ ခန္႔ရွိကာ လက္ရွိတြင္ အခန္းတစ္ခန္းအတြက္ တစ္ရက္ ေစ်းႏႈန္းမွာ ဘတ္ ၉၈၀ ျဖစ္သည္။
ထက္ထက္မိုးဦး သည္ ယင္းဟိုတယ္တြင္ ႏွစ္လခန္႔ လာေရာက္တည္းခိုဖူူးေၾကာင္း မစၥတာထံုခ်ုိဳင္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။


Source: PhatPa

No comments: