အေမရိကန္လူ၀င္မႈ တင္းၾကပ္၍ မုိက္ကရိုေဆာ့ဖ္က ကေနဒါမွာ ရံုးဖြင့္


အေမရိကန္၏ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒ တင္းၾကပ္လာမႈေၾကာင့္ နုိင္ငံျခား၀န္ထမ္းမ်ား ခန္႔ထားေရး ခက္ခဲလာသျဖင့္ မုိက္ကရိုေဆာ့ဖ္ ကုမၼဏီႀကီးက ရံုးတစ္ရံုးကို ကေနဒါတြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ဟု သိရသည္။

မို္က္ကရိုေဆာ့ဖ္ ကုမၼဏီက ငွားရမ္းအသံုးျပဳေနသည့္ အေကာင္းဆံုး အေတာ္ဆံုး ၀န္ထမ္းအမ်ားစုမွာ နုိင္ငံျခားသားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္တြင္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၌ ခြဲတမ္းအရ က်င့္သံုးေနၿပီး နုိင္ငံျခားသားမ်ား ေခၚယူအသံုးျပဳမႈတြင္ အကန္႔အသတ္မ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ကေနဒါတြင္ မုုိက္ကရိုေဆာ့ဖ္ရံုးခြဲ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။

ကေနဒါနုိင္ငံ ဗန္ကူဗာၿမိဳ႕၌ ဖြင့္လွစ္မည့္ မိုက္ကရိုေဆာ့ဖ္ရံုးတြင္ ပထမ၌ နုိင္ငံျခားကၽြမ္းက်င္ ၃၀၀ ကို စတင္ခန္႔ထားမည္ဟု ဆုိသည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၀န္ထမ္းေပါင္း ၁၀၀၀ ထိ တုိးျမွင့္ခန္႔ထားေပးမည္။ ကေနဒါသည္ အိႏၵိယနွင့္ ဂ်ပန္ၿပီးလွ်င္ မုိ္က္ကရိုေဆာ့ဖ္၏ တတိယအႀကီးဆံုး လူသစ္မ်ား စုေဆာင္းရာ ေနရာျဖစ္သည္။
Source: Phatpa

2 comments:

တၿပည္သူ အိမ့္ခ်မ္းေၿမ့ said...

ဘယ္ေတာ့လာဖြင္႔မွာတဲ႔လဲဟင္ ဦးပရိုဂရမ္မာေရ..
အလုပ္သြားေလ်ာက္မလို႔…ဟြန္းဟြန္း

Mr. Programmer said...

လာမယ္ၾကာမယ္ :P