ေလေအးေပးစက္သံုးမွာလား ဒဏ္ေငြေဆာင္မွာလား။

ဒီေန႕ ေသာၾကာေန႕ (9/3/2007) ျဖစ္သည့္ အေလွ်ာက္ ပ်င္းပ်င္းနဲ႕ ျမန္မာအစိုးရသတင္းစာကိုဖတ္မိပါတယ္။ အမွတ္မထင္ ေဆာင္းပါးရွင္ ငါးမင္းေဆြဆိုသူ ေရးသား ထားတဲ့ -ကုန္းေစ်းႏႈန္းက်ခ်င္သလား၊လွ်ပ္စစ္မီးမွန္ခ်င္သလား။- ေဆာင္းပါးကိုဖတ္မိ ပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္ေတာ့ အပ်င္းေျပသားဗ်။ ရီးစရာေတြ ခ်ည္းပဲ။

ပထမတြင္ေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ဘယ္လိုႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ေဆာင္ရြက္ေနတာ၊ သူဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္္ေသာ္ျငားလည္း မည့္သို႕မွ်အခြင့္အေရးမယူေၾကာင္း၊ ထို႕အတြက္ အမ်ိဳးသားေရး ဦး၀င္းနိဳင္ ကို RFA မွေန၍ လူၾကီးလူေကာင္းပီပီျပန္လည္ေတာင္းပန္ ဖို႕အတြက္ေရးထားပါတယ္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ေတာ့ အဓိက ေခါင္းစဥ္ျဖစ္တဲ့ ကုန္းေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေရး ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီး ကိစၥ ကိုေျပာသြားပါတယ္။ အဲ့ဒီ အထည္မွာ မွ အရမ္းရီစရာ ေကာင္းတဲ့ အေၾကာင္းေလးကို ေျပာျပ ခ်င္ပါတယ္။

လွ်ပ္စစ္မလံုေလာက္ေသာ ယခုအခ်ိန္တြင္ လ်ွပ္စစ္ကို ျခိဳးျခံ ေခြ်တာသံုးစြဲဖုိ႕၊ ေလေအးေပး စက္မ်ား ဟာလွ်ပ္စစ္အေျမာက္အျပား သံုးစြဲေၾကာင္း၊ အိမ္သံုး ေလေအးေပးစက္ သည္ လွ်ပ္ စစ္ဓာတ္အား ၀ပ္ ၁၁၀၀ မွ ၀ပ္ ၂၀၀၀ အထိသံုးစြဲရေၾကာင္း၊ အိမ္သံုး ေလေအးေပးစက္ တစ္ လံုးသံုးစြဲျခင္းဟာ ၀ပ္ ၄၀ အား ေလးေပမီးေခ်ာင္း အေခ်ာင္းေလး ငါးဆယ္သံုးစြဲမႈႏွင့္ ညီမွ် ေၾကာင္း၊ ထို႕ေၾကာင့္ လူေနအိမ္မ်ား ႏွင့္ ရံုးခန္းမ်ားတြင္ ေလေအးေပးစက္သံုးစြဲမႈ ကို ပိတ္ပင္ လိုက္ ပါက ရပ္ကြက္ အိမ္ရာမ်ား မီးပိုလင္းလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းကိုတိုင္းလညး္ ၾကိဳက္ႏွစ္ သက္သူျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႕ေသာ္ လူေနအိမ္မ်ား မီးလင္းျပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား စာဖတ္ ႏိုင္ရန္ ပို အေရးၾကီးေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ လူေနအိမ္မ်ား၊ ရံုးခန္းမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ ထားေသာ ေလေအးေပးစပ္မ်ားျဖဳတ္သိမ္းသင့္ေၾကာင္း၊ သံုးစြဲပါက ထိေရာက္ ဟန္႕တား ေလာက္ေသာ ဒဏ္ေငြမ်ား ခ်သင့္ပါေၾကာင္း၊ ထုိသို႕ လုပ္ေဆာင္လုိက္ပါက လူေန အိမ္ရာ ရပ္ကြက္မ်ား ယခုထက္ပို၍ မီးမွန္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေရးထားပါတယ္။

ေတာ္ေတာ္ေလးကိုရီလိုက္ရတာ။ ေၾသာ္ ေတာ္ပါေပတဲ့ ငတံုးၾကီး ငါးမင္းေဆြရယ္ဆိုျပီးေတာ့။

No comments: