အေပၚတစ္မ်ိဳး ေအာက္တစ္မ်ိဳး။

ကၽြန္ေတာ္ ရန္ကုန္တိုင္းဂ်ာနယ္ဖတ္ရင္းနဲ႕ သတင္းတိုေလးတစ္ပုဒ္ကိုဖတ္ လိုက္ရပါတယ္။ သတင္းကေတာ့ NLD ပါတီ၀င္၊ ေဟာင္းမ်ား ေရႊတိဂံုေစတီ ေတာ္ အဂၤါေထာင့္၌ ေအးခ်မ္းစြာ ဘုရားဖူးလာေရာက္ၾကသည့္ မိသားစုတစ္စုအား မေခ်မငံ ေအာ္ဟစ္ဆဲဆိုခဲ့ၾကသျဖင့္လို႕ဆိုျပီး ေအာက္တြင္ ေတာ့ ဘာသာေရးႏွင့္မဆိုင္သည့္အျပဳအမူမ်ားကိုျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္း၊ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ရန္ဆိုေတာ့ တစ္မ်ိဳးၾကီးမ်ားျဖစ္ေနမလားလို႕ပါ။

No comments: