စင္ကာပူ Today Newspaper မွစိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ သတင္းေလးတစ္ပုဒ္

ဒီေန႕စင္ကာပူ သတင္းစာမွာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာသတင္းေလးတစ္ပုဒ္ေတြ႕လိုက္ လို႕ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႕ကိုယ္တုိင္ပဲ ဘာသာျပန္ၾကည့္ပါ။ ႏိုင္ငံေရးမဟုတ္ပါ။

မွတ္ခ်က္။
ကြ်န္ေတာ္ စင္ကာပူႏိုင္ငံရဲ႕တရား၀င္သတင္းစာမွ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။


No comments: