ရန္ကုန္တြင္သရီးဂ်ီ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း အသံုးျပဳခြင့္ရေတာ့မည္

ျမန္မာနုိ္င္ငံ၏ ဆက္သယ္ေရးစနစ္ ပိုမိုအဆင့္ျမင့္မားေစရန္အတြက္ တတိယမိုဘိုင္းလ္မ်ိဳးဆက္သစ္ျဖစ္ေသာသရီးဂ်ီ WCDMA စနစ္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း အလံုးေရသံုးေသာင္းကို ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ တပ္ဆင္ေပးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အသံႏွင့္အတူရုပ္ပါျမင္ႏုိင္သည့္ WCDMA ဖုန္းအလံုးေရသံုးေသာင္းကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ပထမဆံုးအသုတ္အျဖစ္ လ်က္ျမန္စြာတပ္ဆင္ေပးႏုိင္ရန္ႏွင့္ ယင္း WCDMA ဖုန္းမ်ား ေျပာဆိုႏုိင္ရန္အတြက္ ေရဒီယိုစခန္း ၁၅ ခုကိုလည္း တည္ေဆာက္ေပးေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေရဒီယိုစခန္းမ်ားကို သက္ဆို္င္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားက လ်က္ျမန္စြာ ျပီးစီးရန္အတြက္ တည္ေဆာက္ေပးေနျပီျဖစ္ရာ တည္ေဆာက္ျပီးစီးသည္ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ WCDMA ဖုန္းမ်ားကိုလည္း ျပ္ညသူမ်ားအား အသံုးျပဳခြင့္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မိုဘိုင္းဖုန္းစနစ္တြင္ လက္ရွိအဆင့္အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေသာ WCDMA ဖုန္းကို ၂၀၀၈ နွစ္ထဲတြင္ ျပည္သူမ်ားစတင္အသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ျပီး ယင္း WCDMA ဖုန္းကိုျပည္သူမ်ား ကိုင္ေဆာင္အသံုးျပဳခြင့္ရရွိလွ်င္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မွာ တိုးတက္ျမင့္မားလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္း WCDMA စနစ္သည္ လက္ရွိဂ်ီအက္စ္အမ္ကြန္ရက္ကို အေျချပဳျပီး အဆင့္ျမွင့္တင္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီသတင္းကိုၾကားရတဲ့အတြက္ ေဒသခံျပည္သူတစ္ဦးအေနနဲ႔ အရမ္းဝမ္းသာမိပါတယ္။

ဒီ WCDMA သာျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အသံုးျပဳခြင့္ရေတာ့မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ဟာ ေတာ္ေတာ္ေလးတိုးတက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိဒီ WCDMAက ကမာၻမွာေခတ္အစားဆံုးျဖစ္သလို မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းေတြရဲ႕ တတိယမ်ိဳးဆက္လည္းျဖစ္ပါတယ္။

ယေန႔ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ တြင္က်ယ္စြာအသံုးျပဳေနၾကတဲ့ ဒီ WCDMA ဖုန္းေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက အံ့မခန္းပါပဲ။

ဒီ WCDMA ကေနတစ္ဆင့္ အဓိကတြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳေနၾကတာေတြကေတာ့ Multi-Media Massage ေတြပို႔ၾကတယ္။

အင္တာနက္ကို ခ်ိန္ဆက္ၾကတယ္။ ေဘာလံုးပြဲေတြကို ဖုန္းကေန တိုက္ရိုက္ၾကည့္ၾကတယ္။ မိုဘိုင္းဘေလာ့ခ္ေတြနဲ႔ ခ်ိန္ဆက္အသံုးျပဳၾကတယ္။

ဓာတ္ပံုေတြရိုက္ျပီးရင္ ခ်က္ခ်င္းအင္တာနက္ကို ဘေလာ့ခ္က တစ္ဆင့္တင္ျပီး အင္တာနက္ကၾကည့္ႏိုင္ရံုသာမက တခ်ိဳ႕နုိင္ငံေတြမွာ ဆိုရင္ဒီ WCDMA က လမ္းညြန္ေျမပံုစနစ္ေတြေတာင္ ရွာလို႔ရတယ္။

တျခားအဆင့္ျမင့္လုပ္ေဆာင္ခ်ကေတြလဲ မ်ားစြာပါဝင္တဲ့အတြက္ ဒီလိုအဆင့္ျမင့္ဖုတ္းစနစ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အသံုးျပဳခြင့္ရေတာ့မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အရမ္းဝမ္းသာပါတယ္”ဟု မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်သူတစ္ဦးကေျပာသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားဆက္သြယ္ေရးစနစ္ကို အဆင့္ျမင့္စြာေျပာဆိုႏုိင္ရန္အတြက္ ဆယ္လူလာမိုဘိုင္းလ္ဖုန္းကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ခ်ေပးခဲ့ျပီး ဂ်ီအက္စ္အမ္မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းကို ၂၀၀၁ ခုနွစ္တြင္ တပ္ဆင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုတတိယမ်ိဳးဆက္မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းျဖစ္ေသာ WCDMA ကိုလည္း ယခုနွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ခ်ေပးႏို္င္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

No comments: