ဗုဒၶဘာသာ၀င္က်ေနာ္႕ရဲ႕ ႏိုင္ငံမွ ဗုဒၶကိုေစာ္ကားျခင္း။

ယခုတေလာ ၾကားရသည့္ သတင္းမ်ားမွာ နားမ၀င္စရာ.. မထင္မွတ္စရာ မယံုခ်င္စရာမ်ား..။
ဓာတ္ဆီေစ်းမ်ား တက္သြားျခင္း၊ မိမိႏိုင္ငံမွ ထြက္ရိွေသာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေစ်းမ်ား အဆမတန္ တက္သြားျခင္း၊ ၄င္းအေပၚမူတည္၍ ကားခမ်ား တက္သြားျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းေစ်းမ်ား တက္သြားျခင္း၊ အရာရာတက္သြားေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ား နည္းတူ အမ်ားျပည္သူ စိတ္ဓာတ္မ်ား က်ဆင္းသြားျခင္း၊ က်ဆင္းသြားသည္ နည္းတူ မေက်နပ္ခ်က္ မ်ားေပၚလာ၍ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အခက္အခဲမ်ား ကို ျငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ၄င္း ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဖာ္ထုတ္မႈကို အၾကမ္းဖက္ ႏိွမ္ႏွင္းျခင္း၊ ျပည္သူမ်ား ဒုကၡေရာက္သည္ ကိုမၾကည့္ႏိုင္ ၍ ဘုရားသားေတာ္မ်ား ျဖစ္သည့္ သံဃာမ်ား မွ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေမတၱာပို႕သျခင္း၊ ၄င္းေမတၱာပို႕သသူ ဘုရားသားေတာ္မ်ား ကိုပင္ ထပ္မံ အၾကမ္းဖက္ ႏိွမ္ႏွင္းျခင္း၊ ရိုက္ႏွက္ျခင္း အစံုအလင္ပင္..။

ယေန႕ေခတ္အခါတြင္ ႏိုင္ငံတကာ၌ ေလာင္စာဆီရွားပါး မႈ အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရိွ သည္။ အိုပတ္အဖြဲ႕၀င္ ေရနံ ထုတ္လုပ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွ လက္ရိွထုတ္လုပ္လွ်က္ ရိွေသာ ပမာဏထက္ ေလ်ွာ့ခ်၍ ထုတ္လုပ္ျခင္းမွာ လည္း အဲ့ဒီ ေရနံေစ်းတက္သည့္ အခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္ ကို ဖတ္ရႈနားလည္ခဲ့ပါသည္။ က်ေနာ္ ေနထိုင္ရာ မည္သည့္ သံယံဇာတမွ မထြက္သည့္ ႏိုင္ငံ၌လည္း္ တစ္ေန႕ထက္ တစ္ေန႕တက္ေနသည္။ ဒါေပမယ့္ တက္သြားသည္ မွ မေျပာသေလာက္ပင္။ အနည္းအက်ဥ္းသာတက္၍ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ တိုးတက္လာသည့္ ႏိုင္ငံသားတို႕၏ တစ္ဦးခ်င္း ၀င္ေငြကလည္း ျမင့္တက္လာ၍ အေၾကာင္းမဟုတ္။ သံုးႏိုင္စြဲႏိုင္သည္။

ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္ကို လူျဖစ္ေအာင္ေမြးဖြားခဲ့ေသာ သဘာ၀သံယံဇာတ မ်ား ခ်မ္းသာၾကြယ္၀လွသည့္ ႏိုင္ငံကေတာ့ မၾကားဘူးေအာင္ကို အရမ္းတက္ ျပစ္လိုက္သည္။ အိုပက္ အခက္ နယက အခ်က္ လားပင္မသိ။ ဒါ့အျပင္ မိမိႏိုင္ငံမွ ပင္ ထြက္ရိွေသာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေစ်းကလည္း ၅ဆ ၆ဆ တက္သြားသည္။ ဓတ္ဆီတက္သည္ ကို အေၾကာင္းျပခ်က္ ေပးရန္ရိွေသာ္လည္း သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေစ်းတက္သည္ ကိုေတာ့ မည္သို႕ေပးသည္မသိ။ ထုိကိစၥႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အစိုးရမွ မရွင္းလင္း၊ ဓာတ္ဆီေစ်းသာ ရွင္းလင္းသည္။ အဲ့ဒီ ဓာတ္ဆီေစ်းရွင္းလင္းသည္ ကိုလည္း နားမလည္ႏိုင္။ အေၾကာင္းမွာ မိမိႏိုင္ငံမွ သြငး္ကုန္တန္ဖိုးကိုျဖတ္လွ်င္ တစ္ေဒၚလာ ၆.၅၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္တြက္ျပီး ဒီဓာတ္ဆီေစ်းႏႈန္းကို မူ တရားမ၀င္ေစ်းကြက္မွ ေဒၚလာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ျဖတ္သည္။ ေၾသာ္ ေတာ္လိုက္တာ ဟု ပါးစပ္မွ ေရရြတ္မိသည္။
ျပီးေတာ့ ေျပာလိုက္ေသးသည္.. ဒီေလာက္ၾကာေအာင္ သူတို႕စိုက္ထုတ္ေပးထားတာ အေတာ္ၾကာျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဂုဏ္ယူစြာ ျဖင့္ေျပာလိုက္ေသးသည္။ အဲ့ဒီ လိုစိုက္မေပးခ်င္းရင္ တုိင္းျပည္မွ ထြက္ရိွေသာ သဘာ၀တြင္းထြက္မ်ားမွ ရရိွေသာ ေဒၚလာမ်ား မည္သည့္အတြက္ သံုးမည္နည္း။ ျပန္မေျဖေသာ္လည္း အေျဖကရိွေနႏွင့္သည္။ စစ္တပ္အတြက္ သံုးရန္အတြက္ပင္။ ႏိုင္ငံစီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေနခ်ိန္ တြင္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ဒီေလာက္ အသံုးခ်သည္ကို အံ့လည္း အံ့ၾသမိသည္။ ဥပမာတစ္ခုဆိုပါစို႕..။ ဆင္းရဲသား မိသားစုတစ္စု သည္ စားစရာမရိွ ေနစရာအျဖစ္ တဲစုတ္ေလးတစ္ခုရိွပါသည္။ တစ္ေန႕စားစရိတ္ကိုရရန္ ပင္မလြယ္..။ ထုိမိသားစု ကို တတ္ႏိုင္သည္ လူတန္းစားမွ ေငြ ၁၀၀၀ ေပးလိုက္သည္။ အဲ့ဒီေငြကို မည္သည့္အတြက္ အသံုးခ်မည္နည္း။ တေန႕သာ စာစရိတ္အတြက္ အသံုးခ်မည္လား.. မိမိတဲစုတ္ေလး လံုျခံဳေရး အတြက္အသံုးခ်မည္လား၊
ခင္မ်ားတို႕ ကအဲ့ဒီမိသားစု ေလးကိုယ္စား ေျဖၾကည့္ပါ။ အဲ့ဒီေငြကို တက္ႏိုင္သည့္ မိသားစု ေလးကိုေပးၾကည့္ပါ။ သူ႕အိမ္အတြက္လိုအပ္ခ်က္ အတြက္ အသံုးခ်မည္ပင္။ ဒီအတိုင္ပင္..
မျပည့္မစံု ဆင္းရဲမြမ္းေတေန ေသာ က်ေနာ္တို႕ႏိုင္ငံအတြက္ ကာကြယ္ေရးသည္ အဓိက က႑မွ မပါႏိုင္ေသး။ တိုင္းျပည္ လူထု စား၀တ္ေနေရး က်ပ္တည္းမႈကို အရင္ေျဖရွင္းသင့္သည္။

ထို႕အျပင္ လက္ရိွလူေလာကရိွ အရာပစၥည္းေတာ္ေတာ္မ်ားသည္ ေလာင္စာစြမ္းအား ကိုအားကိုး၍ ထုတ္လုပ္ေနရသည္။ ေလာင္စာစြမ္းအားေစ်း တက္သြား၍ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အားလံုး ေစ်းတက္သြားသည္။ အဲ့ဒီတက္သြားသည္ အတြက္ အေျခခံလူတန္းစား အဖို႕ အခက္အခဲျဖစ္သြားသည္။ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး စရိတ္တက္သြားသည္။ ရံုးသြား ရံုးျပန္မ်ား ဒုကၡေရာက္သြားသည္။ ဒါကိုပင္ လက္ရိွတာ၀န္ယူ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသူတို႕ ကေျပာလိုက္ေသးသည္။ ဆႏၵျပရန္ မလို၊ ဆႏၵျပဳရန္သာ လိုသည္တဲ့။ ခပ္ရိုင္းရိုင္း ေျပာလိုက္ရရင္.. ေသာက္ရွက္ေကာ ရွိေသးရဲ႕လားလို႕.။ မတက္ႏိုင္တဲ့ အဆံုးျပည္သူေတြ ဆႏၵျပၾကသည္။ ထံုစံအတိုင္းပင္ အၾကမ္းဖက္၍ ႏိွမ္ႏွင္းျပန္သည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားကို အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္၍ ဖမ္းဆီးျပန္သည္။ မ်က္စိမိွတ္၍ ေအာ္ေနသည္။

ေနာက္ဆံုးမတတ္ႏိုင္သည့္ အဆံုး ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၏ ရတနာသံုးပါး၀င္ ရဟန္သံဃာမ်ား က ျပည္သူမ်ားဒုကၡေရာက္သည့္ အတြက္ သူတို႕ ကျပည္သူမ်ား ဒီဒုကၡေ၀ဒနာမ်ား ေပ်ာက္ကင္းရန္ အတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ လမ္းေလွ်ာက္ေမတၱာပို႕သည္။ ထိုသည္ကိုပင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ား စုေနထိုင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွ ႏိုင္ငံကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ သူမ်ား က ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၏ အထြတ္အထိပ္ထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဘုရားသားေတာ္ သံဃာမ်ား
ကိုရိုက္ႏွက္ႏိွမ္ႏွင္းသည္။ ယခုလ ၅ ရက္ေန႕ ပခုကၠဴၿမိဳ႕တြင္ သံဃာေတာ္ အပါး ၅၀၀ ေက်ာ္ စီတန္းလွည့္လည္ၾကြခ်ီၿပီး ဆုေတာင္း ေမတၱာ ပို႕သသည္ကို အာဏာပိုင္မ်ားက ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ေဖာက္တားဆီးၿပီး အၾကမ္းဖက္သည့္နည္းျဖင့္ သံဃာေတာ္ မ်ားကို ႀကိဳးကြင္းျဖင့္ ပစ္ဖမ္းမႈ၊ ဓာတ္တုိင္တြင္ တုပ္ေႏွာင္၍ ရိုက္ႏွက္မႈ၊ သကၤန္းအတင္းခၽြတ္ၿပီး ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ ေႏွာင္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကံအက်ဴိးကို ေပးဆပ္ရမည္ဟု သံဃာေတာ္တပါးက မိန္႕သည္။ ၾကားၾကားခ်င္. မယံုခ်င္..။ ဟုတ္မွဟုတ္ရဲ႕လားေပါ့။ အံ့လည္း အံ့ၾသမိသည္။ ရြံလည္းရြံသြားမိသည္။ က်ေနာ္အလုပ္မွ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားပင္ လာ၍ေမးျမန္းၾကသည္။ အလြန္ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ျပီး ဘာသာတရားကိုင္းရိႈင္းေသာ ႏိုင္ငံမွဟု ေျပာေလ့ရိွေသာ က်ေနာ့္အတြက္ ၄င္းတို႕၏အေမးမ်ား အတြက္ အေျဖေတြ ဘယ္ေရာက္သြားမွန္းမသိ။

သံဃာေတာ္မ်ားမွ သူတို႕အား ေစာ္ကားမႈကို အစိုးရမွ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ရန္ ေတာင္းဆိုေလသည္။ သို႕ေသာ္. ဘာသာတရားမရိွေသာ အစိုးရက မလႈပ္ေခ်။ မသိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနသည္။ ဤအခါတြင္ သံဃာမ်ား မွ ပတၱနိကၠဳဇၨန ကံေဆာင္ သပိတ္ေမွာက္ၾကေတာ့သည္။ ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္း သပိတ္ေမွာက္ၾကသည္။ ဒါေတာင္ မႏၱေလးမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားက သံဃာမ်ားကို မည္သို႕ စည္းရံုသည္ ထင္သနည္း။ ဘုန္းဘုန္း တို႕ ဆႏၵမျပရင္ လက္ကိုင္ဖုန္းေပးမည္ဟု၍ပင္။ ဟုတ္မွဟုတ္ရဲ႕ေသးလားေပါ့။ အံ့လည္း အံ့ၾသမိသည္။ ဒါ့အျပင္ ၾကည့္ျမင္တိုင္၊ စမ္းေခ်ာင္း ႏွင့္ အလံုမွ ဆြမ္းခ်က္ရံုမ်ားကို လညး္ ဆြမ္းမေလာင္းရဟု အမိန္႕ထုတ္သည္။ ရက္စက္လိုက္ၾကတာ။ ငါ့မေကာင္းေျပာ ငါ့ရန္သူ ဟုပင္။ ၉ ႏွစ္သား ကေလးမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အစိုးရလား ထင္မွတ္ရသည္။


ဆက္ရန္..။

No comments: