ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားတြင္ ေငြအပ္နွံသူမ်ား တစ္ပတ္လွ်င္တစ္ၾကိမ္သာ အပ္ေငြျပန္လည္ထုတ္ယူရမည္

ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားတြင္ ေငြအပ္နွံသူမ်ားအေနျဖင့္ ေငြျပန္လည္ထုတ္ယူရာတြင္ တစ္ပတ္လွ်င္တစ္ၾကိမ္သာ ေငြျပန္လည္ထုတ္ယူခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေငြအပ္နွံသူမ်ားႏွင့္ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားမွ သတင္းရရွိပါသည္။

ဗဟိုဘဏ္၏ ညြန္ၾကားခ်က္မ်ားအရ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားတြင္ ေငြအပ္နွံထားသူမ်ားအေနျဖင့္ ျပန္လည္ထုတ္ယူရာတြင္ တစ္ပတ္လွ်င္တစ္ၾကိမ္သာထုတ္ယူခြင့္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းနွုင့္ လာမည့္စက္တင္လာလ ၁၇ ရက္မွစတင္သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပုဂၢလိကဘဏ္တစ္ခုမွ စံုုစမ္းသိရွိရသည္။ ယခင္လပိုင္းကလည္း ဗဟိုဘဏ္၏ညြန္ၾကားခ်က္အရ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားတြင္ ေငြအပ္နွံသူမ်ားအေနျဖင့္ အပ္ေငြတစ္ၾကိမ္လွ်င္ က်ပ္သိန္းတစ္ရာသာ လက္ခံလ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘဏ္မွာ ေငြသြားအပ္ေတာ့တစ္ၾကိမ္ကိုက်ပ္သိန္း တစ္ရာအမ်ားဆံုးပဲလက္ခံတယ္။ ေငြျပန္ထုတ္ရင္လည္း တစ္ပတ္မွာ တစ္ၾကိမ္ပဲထုတ္လို႔ရေတာ့မယ္လို႔ ဘဏ္ကေျပာပါတယ္။

ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ညႊန္ၾကားခ်က္အရ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔ကစျပီး တစ္ၾကိမ္ပဲထုတ္လို႔ရမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ထုတ္တဲ့အခါကိုယ္လိုသေလာက္ထုတ္လို႔ရမယ္လို႔ ဘဏ္ဝန္ထမ္းကရွင္းျပပါတယ္” ဟု ေငြအပ္ႏွံသူတစ္ဦးက ေျပာျပသည္။

ပုဂၢလိကဘဏ္တစ္ခုမွ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးကလည္း“ကၽြန္မတို႔ ဘဏ္အေနနဲ႕ကေတာ့ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း လက္ရွိမွာအပ္ေငြကို ပမာဏကန္႔သတ္လက္ခံေနပါတယ္။ အပ္ေငြကို တစ္ပတ္တစ္ၾကိမ္ပဲထုတ္ေပးရမယ္ဆိုတာက စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔မွစမွာပါ” ေျပာျပပါတယ္။

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားမွ သိရွိရေသာသတင္းမ်ားေၾကာင့္ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္မွ ၁၄ ရက္အတြင္း လုပ္ငန္းသံုးစရိတ္လံုေလာက္သည္အထိ ျပန္လည္ထုတ္ယူမႈမ်ားျပဳထားရေၾကာင္းလည္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကဆိုသည္။

“စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔စမယ္လို႔ သိရေတာ့လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေငြ လံုေလာက္ေအာင္ ထုတ္ထားရတာေပါ့။ တစ္ပတ္တစ္ၾကိမ္ဆိုေတာ့ ေငြအလံုအေလာက္ထုတ္ထားေပမယ့္ ရုတ္တရက္ ေငြလိုလာတဲ့အခါ အခက္အခဲနည္းနည္းေတာ့ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္” ဟု လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကသံုးသပ္ပါတယ္။ ွ

Source : Eleven

1 comment:

Anonymous said...

Declaration From Myanmar Youth Technicians Group

About Our Group:
Our group is a group of young peoples who are living inside and outside of Myanmar.
Most of us are students and also some are working as professional. We have some small
knowledges in the field of computer networking, computer programming, web developing,
electronic and telecommunication field.

Our Objectives:
To disturb the websites and blogs those related with junta's media, the public media
and business organisations those related and supported the junta of Myanmar.
To hack the computer systems of goverment's official and the business organisations
those related to junta. Depend on the chance, we will destroy or change the data inside the server.
To send the emails involve with dangerous virus program to top goverment officers and
their family members.
To distrub the communication between the phone lines of goverment offices.

Our Request:
The junta destroy the dream of all young peoples and educated peoples. They are trying
to make all the people to become non educated except the supporters of theirs. But there
are a lot of higly burmese educated peoples who working as professional inside and ouside of
Myanmar. We request all the burmese people to share yours Knowledges, Technologies and
Experiences to against the junta of our country. All of you can share publicly via blogs or
news websites and also you can email to mytechnicians@yahoo.co.uk . Also we understand that
mostly all of the burmese educated people has better knowledges and expreiences than us and we
like all of you to share your knowledge and also like you to distrub to the goverment computer
system by individually. We also like to have the informations about goverment official website,
the email address of top goverment members and their family members, the location of servers
and about the security software system that they are using.

Lets revenge the stupid goverment
Lets show the abilities of Educated People to those Non Educated Junta
Lets help the citizen of Myanmar

Give respect to the monks and people who are opposing and asking the goverment for good of
Myanmar.

Myanmar Youth Technicians Group (MYTG)
mytechnicians@yahoo.co.uk