ေျပးေနေသာ ၾကယ္တစ္လံုး၏ အၿမီးတန္းရွည္ႀကီးကိုျမင္ရ

အလြန္အမင္း ေ၀းလံသည့္ အာကာသအတြင္း တစ္ေနရာတြင္ ေျပးေနေသာ ၾကယ္တစ္လံုးေနာက္မွ မိုင္သန္းေပါင္း မ်ားစြာ ရွည္ထြက္ ေနသည့္ အၿမီးတန္းရွည္ႀကီးကိုျမင္ေတြ႕ ရ၍ မိမိတို႔ အံ့မခန္းျဖစ္ရသည္ဟုအေမရိကန္ သိပၸံ ပညာရွင္မ်ားက ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

"မိုင္ရာ" ဟု အမည္ေပးထားေသာ ယင္းၾကယ္ကို ယခင္ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀ ခန္႔ကတည္းက နကၡေဗဒပညာရွင္မ်ား စိတ္၀င္စားလာခဲ့ၾကသည္။သို႔ေသာ္ ၾကယ္ႀကီး၏ ေျခရာလမ္းေၾကာင္းကိုမူ မျမင္ေတြ႕ခဲ့ၾကဘဲ နာဆာအဖြဲ႕မွ ၾကယ္စု သုေတသနၿဂိဳဟ္တု (GEE) လႊတ္တင္ လိုက္သည့္အခါတြင္မွ ျမင္ေတြ႕ခြင့္ ရရွိခဲ့ၾကသည္။ အလ်ားအလင္းႏွစ္ ၁၃ ႏွစ္ရွိၿပီး ၾကယ္တံခြန္အၿမီးႏွင့္ ဆင္တူ ေသာ ယင္းၿမီးတန္းရွည္သည္ မိုင္ရာၾကယ္ မွ ဓာတ္ခိုးဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို မႈတ္ထုတ္ လိုက္ရာမွ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းၾကယ္ၿမီးတန္းရွည္မ်ဳိးကိုေလ့လာ ျခင္းျဖင့္ ေနကဲ့သို႔ေသာ ၾကယ္ႀကီးမ်ား သက္တမ္းကုန္ဆံုးပ်က္စီးၾကပံုႏွင့္ Ýင္း ျဖစ္စဥ္မွတစ္ဆင့္ ေနစၾက၀ဠာအသစ္ မ်ား စတင္ျဖစ္ထြန္းလာပံုတို႔ကို သိရွိႏိုင္မည္ဟု သိပၸံပညာရွင္မ်ား တြက္ဆသည္။

]]ကြၽန္ေတာ္တို႔ေကာင္းေကာင္းသိေန တဲ့ၾကယ္တစ္လံုးေနာက္မွာ အင္မတန္ ႀကီးမားရွည္လ်ားတဲ့ အၿမီးႀကီးတန္းေန တာကို လံုး၀မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေတြ႕လိုက္ ရေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အလြန္႔အလြန္ အံ့ၾသတုန္လႈပ္သြားခဲ့ၾကပါတယ္}}ဟု အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ပါဆာဒီးနားၿမိဳ႕ရွိ ကယ္လီဖိုးနီးယားနည္းပညာတကၠသိုလ္ မွ ၾကယ္စုသုေတသနၿဂိဳဟ္တုဆိုင္ရာ သုေတသီ ခရစၥတိုဖာမာတင္ကေျပာသည္။

ခရစၥတုိဖာမာတင္က ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ၾကယ္ၿမီးတန္းရွည္ႀကီးမ်ား၏ ျဖစ္စဥ္သည္ ေနစၾက၀ဠာအသစ္မ်ား စတင္ ျဖစ္ထြန္းမႈ အေျခခံမ်ားပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ၾကယ္သစ္မ်ား စတင္ျဖစ္ တည္ ေပၚေပါက္လာဖို႔အတြက္ လိုအပ္ သည့္ကာဗြန္၊ ေအာက္ဆီဂ်င္စေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို မိုင္ရာ ၾကယ္ၿမီးတန္း ရွည္လမ္းေၾကာထဲတြင္ ေတြ႕ႏုိင္ လိမ့္မည္ ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။


Source: MMTimes

No comments: