လံုျခံဳေရးေကာင္စီမွ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူမႈလုပ္ရန္ Rice ေတာင္းဆို။

US secretary Condoleeze Rice က ယခုေသာၾကာေန႕ ၌ လံုျခံဳေရးေကာင္စီမွ ျမန္မာျပည္၏ လူမဆန္ေသာ အနိဳင္က်င့္ႏိွပ္စက္မႈအား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူမႈလုပ္ရန္ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

"Given what is going on in the streets in Rangoon (Yangon), I would have hoped that the Security Council would take a stronger action," she said here after a luncheon with her counterparts from the four other veto-wielding members of the UN Security Council.

Council members, however, expressed "strong support" for UN chief Ban Ki-moon's decision to end his envoy Ibrahim Gambari to Myanmar, expressed "concern" about the government crackdown and called for "restraint."
Rice also welcomed Gambari's mission, adding: "There needs to be immediately a stop to the violence against innocent people."
After her luncheon with her counterparts from Britain, China, France and Russia, she told reporters: "We are unanimous in insisting that the regime in Burma (Myanmar) receive him (Gambari) and accede to all of his requests, including to see (detained democracy icon) Aung San Suu Kyi and to talk to members of the political opposition."

No comments: